مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب از اجرای موفقیت آمیز طرح به نژادی توسعه نژاد سیمنتال در بین ۲۰۰ راس گاو شیری دورگه و بومی در مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛  سعید حیدرپور با بیان مطلب فوق افزود: در طرح به نژادی دام‌های سنگین شهرستان گیلان‌غرب، کارشناسان امور دام و تلقیح جهاد کشاورزی با استفاده از پایوت های رایگان اسپرم نژاد سمینتال موفق شدند ضمن افزایش بازده تولید مثل، بهبود راندمان تولیدی را در واحدهای دامی و گاوداری‌های سطح شهرستان محقق کنند.

وی خاطرنشان کرد: گیلانغرب به عنوان دومین شهرستان پهناور استان کرمانشاه با توجه به پراکندگی سطح واحدهای دامی به عنوان الگوی برتر، بیشترین تعداد را از حیثاجرای این طرح محقق کرده و پیش بینی می شود تا پایان امسال این تعداد به بیش از ۶۰۰ راس افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب، رشد مطلوب، اسکلت بندی درشت، افزایش تولید و بهبود بخشی به حالت گوشت، بهبود تولید شیر و رشد سریع گوساله، باروری بالا و طولانی، آسان زایی، چرای مطلوب، تبدیل و بازده غذایی بسیار مطلوب و بلوغ زودهنگام را از جمله مزایای اجرای طرح به نژادی گاوهای بومی با نژاد سمینتال عنوان کرد.

حیدرپور تصریح کرد: مزایای اقتصادی اجرای طرح به نژادی دام با نژاد سمینتال برای دامداران در مقایسه با سایر نژادها بی نظیر است.

وی شمار دام های سنگین در شهرستان گیلانغرب را ۱۲ هزار و ۷۵۰ راس با تولید سالانه چهار هزار و ۲۵۰ تن گوشت و ۱۰هزار و ۷۵۰ تن شیر اعلام کرد و گفت: این شهرستان به لحاظ تولید گوشت دام سنگین رتبه پنجم استان کرمانشاه را دارد.