سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور از پیش بینی تولید ۴هزار و ۵۰۰ تن گشنیز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ علیرضا متین با اشاره به اینکه امسال ۱۸۰۰ هکتار از اراضی شهرستان کنگاور به کشت گشنیز اختصاص یافته افزود: در حال حاضر برداشت این محصول در این شهرستان آغاز شده است.

متین با بیان اینکه در سال زراعی جاری با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی عملکرد گشنیز شهرستان رضایت بخش می‌باشد، خاطرنشان کرد: در هر هکتار ۲۵۰۰ کیلو گرم گشنیز برداشت خواهد شد.

وی ارزش ریالی تولیدات گشنیز شهرستان کنگاور را بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال پیش بینی کرد.