مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به روش‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ حسنی با بیان مطلب فوق افزود: برنامه‌های مدیریت آب و خاک این سازمان در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برنامه‌ریزی شده و همسو با اهداف بخش کشاورزی اجرایی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای روش‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه یک ضرورت می‌باشد خاطرنشان کرد: با خشکسالی‌های سنوات قبل منابع آبی استان کاهش داشته لذا باید با مدیریت صحیح از مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی جلوگیری نمائیم.

حسنی با بیان اینکه ۶۳۳ هکتار پوشش کانال‌های آبیاری عمومی در استان انجام گرفته تصریح کرد: اجرای کانال‌های آبیاری از هدر رفت آب از منبع به مزارع جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات اساسی در خصوص حفظ منابع آب و خاک انجام شده و اضافه کرد: اقداماتی شامل انتقال آب با لوله در ۱۴۴ هکتار ازاراضی استان، احیا و مرمت ۱۹۱ قنات، تجهیز و نوسازی اراضی مدرن در سطح ۲۶هزار و ۵۰۰ هکتار برشمرد.

حسنی با بیان اینکه در سال گذشته احداثشبکه‌های فرعی آبیاری اراضی پایاب سدها و ایستگاه‌های پمپاژ از پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده گفت: اجرای این شبکه‌ها به حدود ۴۵ هزار هکتار در استان رسیده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: با اجرای عملیات آب و خاک راندمان آبیاری افزایش یافته است.

حسنی هدف از اجرای پروژه‌های زیر بخش آب و خاک در استان کرمانشاه را افزایش راندمان آبیاری، افزایش سطح اراضی آبی استان و بهره‌وری حداکثری از منابع آب و خاک عنوان کرد و خاطرنشان نمود: با حصول اهداف پیش بینی شده، مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یافته و مصرف بهینه می‌شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که بتوان مصرف آب بخش کشاورزی را مدیریت و کنترل کرد می‌توان سطح اراضی آبی را در استان افزایش داده که باعثافزایش تولیدات محصولات کشاورزی و درآمدزایی را برای کشاورزان عزیز هموار کرد.

گفتنی است استان کرمانشاه دارای حدود ۹۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که از این سطح ۲۴۲ هزار هکتار آبی و مابقی دیم است.