شهردار کرمانشاه به همراه چندتن از معاونین و مدیران شهرداری از پروژه های در دست اقدام منطقه هشت این شهرداری بازدید به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ آرش رضایی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت مقوله خدمت رسانی به همشهریان، رفاه و آرامش مردم را جز ضروری ترین اهداف شهرداری بر شمرده و ایجاد بسترهای مناسب توسعه‌ای در سطح منطقه را از مؤلفه‌های ایجاد شهری زیبا و مدرن بر شمرد. وی گفت: شهروندان منطقه هشت شهروندان فهیمی هستند که درخصوص راهبردها و سیاستگذاری در مدیرت شهری یار و همراه شهرداری هستند. شهردار کرمانشاه افزود: منطقه هشت دارای پتانسیل بسیارخوبی جهت توسعه و زیباسازی شهری است و نیز خدمت رسانی به شهروندان باید با سعی ودقت بیشتری همراه باکیفیت پیش برود. مهندس رضایی با بیان اینکه باید به دنبال فضایی برای افزایش روحیه مشارکت شهری از فضاهای کوچکتر محلات باشیم و شهروندان را در جریان اجرای برنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده قراردهیم، تأکید کرد: باید نیازها و توانمندی محلات منطقه ۸ با دقت و نظر کارشناسانه بررسی و مورد مطالعه قرارگیرد و با مشارکت خود شهروندان در بهبود اوضاع و احوال محلات منطقه شرایط مناسبی را به وجود آوریم. در این بازدید،  محمدرضا مهرنژاد شهردار منطقه ۸ نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه‌ها و برخی نارسایی ها، حل مشکلات موجود را مورد اشاره قرار داده و به تشریح عملکرد عمرانی منطقه در یکسال گذشته پرداخت. شهردار کرمانشاه درپایان بازدید ضمن دیدار با ارباب رجوع در منطقه طی نشستی با شهردار و مدیران منطقه هشت به تشریح سیاستگذاری و برنامه های شهرداری پرداخت و دستورات لازم را به منظور تسریع در روند اجرایی و بهره برداری از پروژه های سطح منطقه صادرکرد.