مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی فرهنگی کشور ابراز امیدواری کرد که با یک اعتبار مشترک توسط استانداری و سازمان میراثفرهنگی کشور موزه منطقه ای کرمانشاه سال آینده به بهره برسد

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدرضا کارگر با انتقاد از وضعیت موجود این موزه گفت: وضعیت موزه کرمانشاه مظهر مدیریت دولتی ما طی دهه های گذشته است.
وی بیان داشت: اگر یک اثر معماری بیش از پنج سال به طول انجامد نه از لحاظ اقتصادی و نه عقلانی منطقی نیست. سبک معماری این موزه مربوط به ده سال پیش است.
مدیرکل موزها با اشاره به تغییرات مکرر در طراحی و بنای موزه منطقه ای کرمانشاه گفت: ما مدیران باعثاین وضعیت هستیم اگر در دهه اخیر این پروژه را رها می کردیم حالا مشکلات کمتری داشت.
وی افزود: مدیران استان سه سال است نتوانسته اند مشکل پیمانکاران قبلی را حل کنند و مشکلات حقوقی را مرتفع کنند. اگر یک ناظر را در استان مشخص کنید آمادگی کمک را داریم چند سال گذشته اعتبار این پروژه فریز شده بود.
کاگر تصریح کرد: این موزه طی یک تصمیم اشتباه با هزینه زیاد از پارک جدا شده است. درصورت تکمیل موزه یکی از ورودی ها از سمت پارک خواهد بود و پارک میتواند یک پارک فرهنگی بشود که در آن المانهایی از آثار تاریخی و مشاهیر این استان نصب شود.
وی با این پیشنهاد که حتی می شود موزه پس از تکمیل به شهرداری واگذار کرد اظهار داشت: اگر بخواهیم به یک بحثجامع فرهنگی در کرمانشاه برسیم موزه یک قطعه از این پازل است. توریست پس از دیدن اشیاء در موزه می تواند درک درستی از مکانهایی داشته باشد که بازدید می کند