پنجمین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به ریاست محمدرضا عدالت‌خواه رئیس‌کل دادگستری و اعضای شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از کرمانشاه، محمدرضا عدالت‌خواهافزود: جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به‌صورت ماهانه و مستمر برگزار می‌شود و اعضا احساس مسئولیت خاصی در این باره دارند و تاکنون تمامی مصوبات اجراشده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با متخلفان برخورد می‌شود و تمامی امکانات آن‌ها از قبیل آب، برق و گاز قطع‌شده و با مسئولانی که در برخورد با این متخلفین سهل‌انگاری کنند برخورد قانونی می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تصریح کرد: یکی از وظایف دادستان‌ها برخورد با متخلفین است و به آن‌ها تأکید شده است که در جهت حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، با هرگونه تصرف و تغییر کاربری به‌صورت ویژه و خارج از نوبت قاطعانه برخورد کنند.