مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: مانور بزرگ طرح یاور با هدف آمادگی در شرایط بحرانی در محل شرکت بوتان گاز کرمانشاه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، رضا محمودیان افزود: مانور بزرگ طرح یاور به‌منظور آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه و تأمین ایمنی و سلامت و با مشارکت اداره کل مدیریت بحران استان، کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی و همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران در محل شرکت بوتان گاز کرمانشاه برگزار شد. وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این مانور آمادگی در شرایط بحرانی است که در محل شرکت بوتان گاز کرمانشاه و بر مبنای اطفای حریق، امداد و نجات و همچنین افزایش قدرت تصمیم‌گیری و ارتقای میزان همکاری دستگاه‌های مختلف مدیریت بحران استان اجرا شد. مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان تصریح کرد: نظم و هماهنگی بسیار بالای تیم‌های شرکت‌کننده در مانور و همچنین سرعت عمل خوب آن‌ها از نقاط قوت این مانور بود.