سرپرست شبکه بهداشت و درمان پاوه از معدوم سازی یک و نیم تن مواد خوراکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، حسینی افزود: با تشدید نظارت واحد سلامت محیط مرکز بهداشت پاوه یک ونیم تن اقلام خوراکی شامل برنج، آرد و خشکبار غیرقابل مصرف از اماکن عرضه و فروش مواد غذایی توسط بازرسان سلامت محیط در مرداد سال جاری در شهرستان پاوه جمع آوری شد که با اخذ دستور قضایی و با حضور نمایندگان دادستانی، دایره اماکن نیروی انتظامی و بازرسان سلامت محیط مرکز بهداشت اقلام جمع آوری شده معدوم شد.