انجمن روستایی حفاظت از میراثفرهنگی که برای اولین بار در سطح استان کرمانشاه تشکیل می‌شود با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و جمعی از مسئولین سازمان میراثفرهنگی استان در شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، نجف میرزا حسینی معاون فرماندار هرسین گفت: انجمن‌های روستایی حفاظت از میراث فرهنگی برای اولین بار در استان کرمانشاه و در شهرستان هرسین تشکیل‌ شده است که این نشان‌دهنده شایستگی و لیاقت چهره فرهنگی و تاریخی هرسین است. در ادامه نیز آذر خسروی بخشدار مرکزی هرسین گفت: دهیاران و اعضای شورای اسلامی به‌عنوان بازویی توانمند در حراست و نگهداری از میراث فرهنگی مادی و معنوی روستاها هستند و باید بایگان حفاظت میراث فرهنگی همکاری تنگاتنگ و مستمری داشته باشند و در صیانت از میراث معنوی، معرفی بعد گردشگری روستا و جذب گردشگر اهتمام بیشتری داشته باشند. لازم به ذکر است که در پایان اکبر رضایی معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سرهنگ بیداد فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمانشاه، از نقش محوری آموزش‌وپرورش و دانش آموزان به‌عنوان حافظان میراث فرهنگی یادکردند و از دهیاران و شوراهای منتخب مردم در روستاها خواستند تا در حفاظت از عرصه‌های فرهنگی بکوشند.