طی حکمی از سوی شهردار سنندج ؛ عبدالله صالحی به عنوان سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری معرفی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ عبدالله صالحی سرپرستی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری را بر عهده گرفت.

شهردار سنندج گفت: براساس چارت جدید مدیریت پیشگیری ورفع تخلفات شهری در زیرمجموعه معاونت خدمات شهری به فعالیت می پردازد.

حشمت اله صیدی اظهار داشت: این مدیریت با هدف سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت بر پیشگیری، کاهش و رفع تخلفات شهری- نظارت بر عملکرد ستادهای رفع سد معبر، ساخت و سازهای غیرمجاز، متکدیان و تصرفهای غیر مجاز در شهرداری آغاز به کار کرد.

وی افزود: پیگیری امور حقوقی و قضایی تخلفات شهری شامل طرح دعاوی و هماهنگی با نیروی انتظامی و همچنین پیگیری امور اجراییات شهرداری از دیگر رسالتهای کاری این مدیریت است.

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق شهروندان، به حداقل رساندن تخلفات در حوزه مدیریت شهری و تکریم ارباب رجوع از مهمترین مواردی است که مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری باید سرلوحه کار خود قرار دهد.

 عبدالله صالحی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است و از سوابق اجرایی وی می توان به مدیر شهرداری ناحیه منفصل شهری نایسراشاره نمود.