تا کنون برای 52 درصد مردم کردستان کارت هوشمند ملی صادر شده است که در سال جاری نیز 400 هزار کارت صادر خواهد شد و این میزان به 80 درصد خواهد رسید .

خبرنگارخبرگزاری موج؛مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: تا کنون برای 52 درصد مردم کردستان کارت هوشمند ملی صادر شده است که در سال جاری نیز 400 هزار کارت صادر خواهد شد و این میزان به 80 درصد خواهد رسید .

 

محسن آقایی شامگاه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان، اظهار کرد: کلید ورود به دولت الکترونیک شماره ملی و کارت هوشمند ملی است بنابراین یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان ثبت احوال صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد مردم می‌باشد و مقرر است کارت هوشمند ملی در سالل 1397 عملیاتی شود . 

وی افزود: در سال گذشته سهمیه مصوب صدور کارت هوشمند ملی استان کردستان 300 هزار فقره بود که خوشبختانه تقریبا 420 هزار کارت هوشمند صادر کردیم که حدود 120 هزار کارت بیشتر از برنامه انجام دادیم .

مدیرکل ثبت احوال کردستان عنوان کرد: با احتساب کارت‌هایی که از قبل صادر شده است، در حال حاضر 52 درصد مردم کردستان کارت هوشمند ملی صادر شده است و اگر 400 هزار کارت هم امسال صادر کنیم، بیش از 80 درصد مردم کردستان دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی در کردستان مشکلی نخواهد داشت . 

کارت ملی‌های قبلی تا پایان سال اعتبار دارند

وی تصریح کرد: کارت ملی‌های معمولی که در حال حاضر در دست مردم است تنها تا پایان سال اعتبار دارد و مردم باید تا پایان سال نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند . 

آقایی، ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را از دیگر اقدامات ثبت احوال ذکر کرد و افزود: از مجموع 30 هزار و 75 واقعه ولادت در سال 95 به ثبت رسیده 29 هزار و 824 واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است . 

وی ادامه داد: 99.61 درصد کل ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی بوده که نسبت به سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان در خصوص فوت‌های ثبت شده در سال 95 نیز اظهار کرد: از مجموع 7 هزار و 227 واقعه فوت تعداد 6 هزار و 928 واقعه در مهلت قانونی و در فاصله کمتر از 10 روز به ثبت رسیده که برابر 98.8 درصد بوده و از برنامه‌های مورد انتظار سازمان بوده است . 

وی یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال را اتقان دادن اسناد سجلی عنوان کرد و افزود: شناسنامه‌هایی که در دست مردم بود امکان جعل داشت و سازمان ثبت احوال بر اساس رهنمودهای رهبری برنامه ریزی کرد و شناسنامه‌هایی که از استانداردهای بین المللی برخوردار است را طراحی کرد و سهمیه کردستان 568 هزار بود که انجام شد و امسال هم تعویض 88 هزار جلد شناسنامه تعیین شده و آن را انجام خواهیم داد . 

آقایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال اجرای اصل 44 است که خوشبختانه هر سال 10 دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال را واگذار کردیم و این هم در تسهیل ارائه خدمت به مردم و هم اشتغالزایی ایجاد شده است به صورتی که در هر دفتری که واگذار کردیم حداقل 3 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است . 

وی با اشاره به اینکه انتخابات از دیگر وظایف حیطه سازمان ثبت احوال است، اعلام کرد: ثبت احوال یکی از مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت داوطلبان در تمامی انتخابات‌هاست که در این موارد به نحو احسن انجام وظیفه کرده است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان جمعیت ماهر و جوان را سرمایه‌ای دانست که هیچ سرمایه مادی و غیرمادی توان رقابت با آن را ندارد اما کشوری که با پیری جمعیت مواجه شود و نسل جوان و کارآمد خود را از دست دهد دچار سیب شده و مهمترین برگ برنده خود را در توسعه از دست خواهد داد . 

وی با اشاره به اینکه نیروی جوان و جمعیت جوان یکی از شاخص‌های اقتدار نظامی و دفاعی هر کشوری است، افزود: یک از ماموریت‌های ثبت احوال تهیه و انتشار آمارهای جمعیتی است که اگر درست ارائه داده شوند، برنامه‌ها دچار خطا نمی‌شود . 

آقایی اعلام کرد: در سال 95 نسبت به سال گذشته 5.1 درصد کاهش ولادت داشته‌ایم و می‌طلبد این مهم را به مسئولین و برنامه ریزان استان یادآوری کنیم . 

وی در پایان یادآور شد: میانگین نسبت جمعیتی استان 100 به 105 است به این معنا که در برابر 100 واقعه دختر 105 واقعه پسر داریم اما گاهی در بسیاری از شهرستان‌ها این آمار متفاوت است و نیازمند پژوهش اساتید دانشگاهی در این حوزه است. 

محسن آقایی شامگاه چهارشنبه(14 تیر) در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان، اظهار کرد: کلید ورود به دولت الکترونیک شماره ملی و کارت هوشمند ملی است بنابراین یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان ثبت احوال صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد مردم می‌باشد و مقرر است کارت هوشمند ملی در سالل 1397 عملیاتی شود . 

وی افزود: در سال گذشته سهمیه مصوب صدور کارت هوشمند ملی استان کردستان 300 هزار فقره بود که خوشبختانه تقریبا 420 هزار کارت هوشمند صادر کردیم که حدود 120 هزار کارت بیشتر از برنامه انجام دادیم .

مدیرکل ثبت احوال کردستان عنوان کرد: با احتساب کارت‌هایی که از قبل صادر شده است، در حال حاضر 52 درصد مردم کردستان کارت هوشمند ملی صادر شده است و اگر 400 هزار کارت هم امسال صادر کنیم، بیش از 80 درصد مردم کردستان دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی در کردستان مشکلی نخواهد داشت . 

کارت ملی‌های قبلی تا پایان سال اعتبار دارند

وی تصریح کرد: کارت ملی‌های معمولی که در حال حاضر در دست مردم است تنها تا پایان سال اعتبار دارد و مردم باید تا پایان سال نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند . 

آقایی، ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را از دیگر اقدامات ثبت احوال ذکر کرد و افزود: از مجموع 30 هزار و 75 واقعه ولادت در سال 95 به ثبت رسیده 29 هزار و 824 واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است . 

وی ادامه داد: 99.61 درصد کل ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی بوده که نسبت به سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان در خصوص فوت‌های ثبت شده در سال 95 نیز اظهار کرد: از مجموع 7 هزار و 227 واقعه فوت تعداد 6 هزار و 928 واقعه در مهلت قانونی و در فاصله کمتر از 10 روز به ثبت رسیده که برابر 98.8 درصد بوده و از برنامه‌های مورد انتظار سازمان بوده است . 

وی یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال را اتقان دادن اسناد سجلی عنوان کرد و افزود: شناسنامه‌هایی که در دست مردم بود امکان جعل داشت و سازمان ثبت احوال بر اساس رهنمودهای رهبری برنامه ریزی کرد و شناسنامه‌هایی که از استانداردهای بین المللی برخوردار است را طراحی کرد و سهمیه کردستان 568 هزار بود که انجام شد و امسال هم تعویض 88 هزار جلد شناسنامه تعیین شده و آن را انجام خواهیم داد . 

آقایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال اجرای اصل 44 است که خوشبختانه هر سال 10 دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال را واگذار کردیم و این هم در تسهیل ارائه خدمت به مردم و هم اشتغالزایی ایجاد شده است به صورتی که در هر دفتری که واگذار کردیم حداقل 3 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است . 

وی با اشاره به اینکه انتخابات از دیگر وظایف حیطه سازمان ثبت احوال است، اعلام کرد: ثبت احوال یکی از مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت داوطلبان در تمامی انتخابات‌هاست که در این موارد به نحو احسن انجام وظیفه کرده است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان جمعیت ماهر و جوان را سرمایه‌ای دانست که هیچ سرمایه مادی و غیرمادی توان رقابت با آن را ندارد اما کشوری که با پیری جمعیت مواجه شود و نسل جوان و کارآمد خود را از دست دهد دچار سیب شده و مهمترین برگ برنده خود را در توسعه از دست خواهد داد . 

وی با اشاره به اینکه نیروی جوان و جمعیت جوان یکی از شاخص‌های اقتدار نظامی و دفاعی هر کشوری است، افزود: یک از ماموریت‌های ثبت احوال تهیه و انتشار آمارهای جمعیتی است که اگر درست ارائه داده شوند، برنامه‌ها دچار خطا نمی‌شود . 

آقایی اعلام کرد: در سال 95 نسبت به سال گذشته 5.1 درصد کاهش ولادت داشته‌ایم و می‌طلبد این مهم را به مسئولین و برنامه ریزان استان یادآوری کنیم . 

وی در پایان یادآور شد: میانگین نسبت جمعیتی استان 100 به 105 است به این معنا که در برابر 100 واقعه دختر 105 واقعه پسر داریم اما گاهی در بسیاری از شهرستان‌ها این آمار متفاوت است و نیازمند پژوهش اساتید دانشگاهی در این حوزه است. 

محسن آقایی شامگاه چهارشنبه(14 تیر) در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان، اظهار کرد: کلید ورود به دولت الکترونیک شماره ملی و کارت هوشمند ملی است بنابراین یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان ثبت احوال صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد مردم می‌باشد و مقرر است کارت هوشمند ملی در سالل 1397 عملیاتی شود . 

وی افزود: در سال گذشته سهمیه مصوب صدور کارت هوشمند ملی استان کردستان 300 هزار فقره بود که خوشبختانه تقریبا 420 هزار کارت هوشمند صادر کردیم که حدود 120 هزار کارت بیشتر از برنامه انجام دادیم .

مدیرکل ثبت احوال کردستان عنوان کرد: با احتساب کارت‌هایی که از قبل صادر شده است، در حال حاضر 52 درصد مردم کردستان کارت هوشمند ملی صادر شده است و اگر 400 هزار کارت هم امسال صادر کنیم، بیش از 80 درصد مردم کردستان دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد و کاربردی شدن کارت هوشمند ملی در کردستان مشکلی نخواهد داشت . 

کارت ملی‌های قبلی تا پایان سال اعتبار دارند

وی تصریح کرد: کارت ملی‌های معمولی که در حال حاضر در دست مردم است تنها تا پایان سال اعتبار دارد و مردم باید تا پایان سال نسبت به ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند . 

آقایی، ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی را از دیگر اقدامات ثبت احوال ذکر کرد و افزود: از مجموع 30 هزار و 75 واقعه ولادت در سال 95 به ثبت رسیده 29 هزار و 824 واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است . 

وی ادامه داد: 99.61 درصد کل ولادت‌های ثبت شده در مهلت قانونی بوده که نسبت به سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان در خصوص فوت‌های ثبت شده در سال 95 نیز اظهار کرد: از مجموع 7 هزار و 227 واقعه فوت تعداد 6 هزار و 928 واقعه در مهلت قانونی و در فاصله کمتر از 10 روز به ثبت رسیده که برابر 98.8 درصد بوده و از برنامه‌های مورد انتظار سازمان بوده است . 

وی یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال را اتقان دادن اسناد سجلی عنوان کرد و افزود: شناسنامه‌هایی که در دست مردم بود امکان جعل داشت و سازمان ثبت احوال بر اساس رهنمودهای رهبری برنامه ریزی کرد و شناسنامه‌هایی که از استانداردهای بین المللی برخوردار است را طراحی کرد و سهمیه کردستان 568 هزار بود که انجام شد و امسال هم تعویض 88 هزار جلد شناسنامه تعیین شده و آن را انجام خواهیم داد . 

آقایی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ثبت احوال اجرای اصل 44 است که خوشبختانه هر سال 10 دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال را واگذار کردیم و این هم در تسهیل ارائه خدمت به مردم و هم اشتغالزایی ایجاد شده است به صورتی که در هر دفتری که واگذار کردیم حداقل 3 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است . 

وی با اشاره به اینکه انتخابات از دیگر وظایف حیطه سازمان ثبت احوال است، اعلام کرد: ثبت احوال یکی از مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت داوطلبان در تمامی انتخابات‌هاست که در این موارد به نحو احسن انجام وظیفه کرده است . 

مدیرکل ثبت احوال کردستان جمعیت ماهر و جوان را سرمایه‌ای دانست که هیچ سرمایه مادی و غیرمادی توان رقابت با آن را ندارد اما کشوری که با پیری جمعیت مواجه شود و نسل جوان و کارآمد خود را از دست دهد دچار سیب شده و مهمترین برگ برنده خود را در توسعه از دست خواهد داد . 

وی با اشاره به اینکه نیروی جوان و جمعیت جوان یکی از شاخص‌های اقتدار نظامی و دفاعی هر کشوری است، افزود: یک از ماموریت‌های ثبت احوال تهیه و انتشار آمارهای جمعیتی است که اگر درست ارائه داده شوند، برنامه‌ها دچار خطا نمی‌شود . 

آقایی اعلام کرد: در سال 95 نسبت به سال گذشته 5.1 درصد کاهش ولادت داشته‌ایم و می‌طلبد این مهم را به مسئولین و برنامه ریزان استان یادآوری کنیم . 

وی در پایان یادآور شد: میانگین نسبت جمعیتی استان 100 به 105 است به این معنا که در برابر 100 واقعه دختر 105 واقعه پسر داریم اما گاهی در بسیاری از شهرستان‌ها این آمار متفاوت است و نیازمند پژوهش اساتید دانشگاهی در این حوزه است. ر

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج