شماره ۱۶۳ ماهنامه تخصصی فیلمنامه‌نویسی «فیلم نگار» در ۴ بخش سینمای ایران، پرونده یک موضوع، سینمای جهان و فیلمنامه کامل منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در بخش سینمای ایران گزارش نشست خبری فیلم «فروشنده»، بانک فیلمنامه، الگوهای روایی فیلمنامه «ایستاده در غبار»، گفتگوی جمعی درباره فیلمنامه «ایستاده در غبار»، گفتگو با محمدحسین مهدویان فیلمنامه نویس و کارگردان «ایستاده در غبار»، ساختار فیلمنامه «پات»، گفتگو با امیر توده روستا فیلمنامه نویس و کارگردان، درباره فیلمنامه «عادت نمی‌کنیم» و گفتگو با ابراهیم ابراهیمیان فیلمنامه نویس و کارگردان، «مرگ ماهی» فیلمنامه‌ای که از فیلم جا مانده است، سیستم‌های فرمال غیر روایی در فیلم «۲۱ اینچ»، عناصر روایی «خواب است پروانه» به چاپ رسیده است. همچنین در بخش پرونده یک موضوع، مطالبی چون کارکرد‌ها و کلیشه‌های طراحی انگیزه، عوامل موثر در روانشاسی شخصیت، ابزار شناخت شخصیت، نظریه‌ای برای نوشتن یا رویکردی تفسیری، تداوم انگیزه ثبات قدم قهرمان، الگوهای شخصیت، مثلث انگیزه، ابعاد سه گانه شخصیت، بسط هدف و انگیزه، ۱۵ انگیزه اصلی در داستان‌های ابر قهرمانی، فهرست راهنمای انگیزه‌های شخصیت منتشر شده است. نقدهای هالیوود ریپر‌تر و گاردین بر فیلم «فروشنده» - تعلیق نئورئالیستی «فروشنده» - معرفی فیلم‌های ۱۳ ساعت سربازان مخفی بنغازی، بتمن مقابل سوپرمن، طلوع عدالت، ددپول، ادی عقاب، بهترین ساعات، گریمسبای، زوتوپیا و کارگاه فیلمنامه در بخش سینمای جهان چاپ شده است. فیلمنامه کامل «مکبث» با ترجمه اشکان راد، به همراه پرونده نقد و بررسی آخرین مطلب در این شماره از ماهنامه «فیلم‌ نگار» است. ماهنامه «فیلم نگار» در ۱۳۶ صفحه و زیر نظر بنیاد سینمایی فارابی به چاپ رسیده است