مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال چهارشنبه چهارم مهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال چهارشنبه 4 مهر در محل فدراسیون والیبال برگزار می شود  و کلیه تیم های حاضر در این مسابقات یعنی تیم های شهرداری ورامین، پیکان، سایپا، شهرداری ارومیه، کاله، درنا ارومیه، عقاب نهاجا، شورای شهر گنبد، خاتم اردکان، شهرداری تبریز، شهروند اراک و فولاد سیرجان ایرانیان فرصت دارند تا تاریخ سوم مهر ضمن مراجعه به امور مالی فدراسیون و ارائه تسویحه حساب و سایر الزامات ثبت نام، طبق آیین نامه لیگ ۹۷ نسبت به مجوز حضور در جلسه قرعه کشی و ارائه آن به سازمان لیگ اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد فوق تا قبل از تاریخ مذکور در فدراسیون والیبال، سازمان لیگ نسبت به جایگزینی تیم ها در مراسم قرعه کشی اقدام خواهد کرد.