شهردار تهران به نامه جمعی از کشتی گیران و مربیان در مورد قرار نگرفتن تصاویر قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان در رقابت های جهانی کرواسی در بیلبوردهای سطح شهر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد علی افشانی در نامه ای به معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در مورد اعتراض جمعی از کشتی گیران و مربیان تیم های ملی در مورد عدم استفاده از تصاویر تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان که در رقابت های جهانی کرواسی برای نخستین بار به صورت همزمان به عنوان قهرمانی رسیدند، گلایه آن ها را به جا دانست.

بر این اساس افشانی از شجاع پوریان معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری خواسته است تا ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در فرصت مقتضی نسبت به جبران این موضوع اقدام کند.