نفرات برتر رقابت های کشتی آزاد قهرمانی روسیه مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی روسیه روزهای 12 تا 14 مردادماه در شهر مسکو روسیه برگزار شد.

اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- زائور اوگویف 2- دوندوک اول 3- مسلم سعداله یف و آرجان تیوترین 
61 کیلوگرم: 1- ماگومدرسول ادریسوف 2- اسماعیل موسکایف 3- زلیم خان آباکاروف و آرتم گبکوف
65 کیلوگرم: 1- احمد چاکایف 2- بخان گویگریف 3- داشا شاراستپانوف و ناچین کولار
70 کیلوگرم: 1- ماگومدرسول قاضی ماگمدوف 2- آرباک سات 3- داوید بایف و ماگومد قربان علی اف
74 کیلوگرم: 1- زائوربک سیداکوف 2- ختیگ سابولوف 3- نیکیتا سوچکوف و تیمور بیژویف
79 کیلوگرم: 1- احمد گادجی ماگمدوف 2- حسین سویونچف 3- کاخابر هوبژتی و حاجی نبی اف
86 کیلوگرم: 1- داورن کوروگلیف 2- آرتور نایفونوف 3- ولادیسلاو والیف و زلیمخان مینکایلوف 
92 کیلوگرم: 1- باتیربک ساکولوف 2- آنزور اوریشف 3- علی خان جبرائیل اف و یوری بلونوفسکی
97 کیلوگرم: 1- عبدالرشید سعداله یف 2- ولادیسلاوف بایتسایف 3- ایگور اوسیانیکوف و زین اله کوربانوف
125 کیلوگرم: 1- آنزور خزریف 2- مورادین کوشخوف 2- سعید حمید اف و ماگومدگادجی نوراسولوف