بازى دوستانه تیم فوتبال استقلال در آلمان لغو شد.

به گزارش خبرگزاری موج با توجه به اینکه قرار بود بازیکنان تیم فوتبال استقلال فردا براى دیدارى دوستانه با تیم کالسروهه راهى آلمان شوند اما این دیدار لغو شد.

کاروان تیم فوتبال استقلال براى انجام بازى به آلمان نمى روند و تمرینات خود در ترکیه ادامه مى دهند.

به این ترتیب با وجود شرایط فعلى استقلالى ها پس از پایان اردو در ترکیه یکشنبه هفته آتى راهى تهران مى شوند.