مسابقات بین المللی کاپ ریاست جمهوری آذربایجان با درخشش قایقرانان کشورمان ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان ایران در بخش کانو و کایاک بانوان رده سنی جوانان این رقابت ها شرکت کردند.

در بخش کایاک آتوسا خراطی در مسافت 200 متر دوم شد.

نازنین فرزانه در کایاک یکنفره 500 متر در رده سوم قرار گرفت.

در کانوی یکنفره 200 متر پرستو مهنمای اقدم اول، نماینده آذربایجان دوم و کوثر زینی زاده سوم شدند.

در کانوی یکنفره 500 متر پرستو مهنمای اقدم در رده نخست قرار گرفت، کوثر زینی زاده دوم شد و ثنا عیوضی جایگاه سوم را بدست آورد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج