برنامه رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا که از 7 اسفند برگزار می شود اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رقابت های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی آسیا از روز 7 اسفند در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می شود و تا 13 اسفند ادامه دارد بر این اساس برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه 7 اسفندماه:
ساعت 16:30: قرعه کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 8 اسفندماه:

ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10 تا 13:30 و 18 تا 20: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی وفینال اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 
کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهار شنبه 9 اسفندماه:

ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: رقابت های مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه 11 اسفندماه:

ساعت 13:30: مراسم قرعه کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 12 اسفندماه:

ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 13:30: مراسم قرعه کشی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 13 اسفندماه:

ساعت 8:30 تا 9: مراسم وزن کشی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 10:30 تا 13:30 و 18 تا 20: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی وفینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت ایران با قرقیزستان دو ساعت نیم است به طوری که ساعت 10:30 به وقت قرقیزستان ساعت 8 به وقت ایران است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج