کمیته استیناف پرسپولیس را محکوم به پرداخت 325 میلیون تومان به محمد آرام طبع کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف پرسپولیس را محکوم به پرداخت 325 میلیون تومان به محمد آرام طبع کرد.

کمیته استیناف رای خود را در خصوص دو پرونده به شرح زیر صادر کرد.

نتیجه تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان

تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان نسبت به دادنامه شماره 92 مورخ 29/9/96 بابت دعوی مطالبه وجه به مبلغ 000/000/120/1 ریال ، رد و رای کمیته انضباطی عینا تایید شد.

آرام طبع.

تجدیدنظر خواهی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به دادنامه شماره 85 مورخ 29/9/96 بابت فسخ یکجانبه محمد آرام طبع ، رد و رای کمیته انضباطی عینا تایید شد.

براین اساس پرسپولیس باید 325 میلیون تومان به آرام طبع پرداخت کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج