رییس اتحادیه جهانی کشتی به عضویت هیأت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در آمد.

به گزارش خبرگزاری موج، در رای گیری عضو هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک، رییس اتحادیه جهانی کشتی با 69 رای در این هیات انتخاب شد.

نناد لالوویچ  پیش از این نیز به عضویت کمیته همبستگی این کمیته در آمده بود.

عضویت لالوویچ در هیأت اجرایی کمیته بین المللی المپیک، کمک شایانی به حفظ کشتی در المپیک ها خواهد کرد.

فعلا که حفظ کشتی در المپیک 2020 با اتفاقاتی که چند سال قبل و بعد از المپیک 2012 رقم خورد، قطعی شده است. با این حال اوزان کشتی از سال 2016 محدودتر شده و زمزمه هایی مبنی بر حذف این رشته در دوره های بعدی همواره وجود دارد.

با عضویت رییس صربستانی اتحادیه جهانی در کمیته بین المللی المپیک حالا اهالی کشتی هم صاحب کرسی در مهمترین نهاد تصمیم گیری المپیک هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج