آژانس جهانی ضد دوپینگ قصد دارد که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی در ورزشکاران را ممنوع کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت Inside the games، قانون فصل وادا به این شکل است که هر گونه تغییرات ژنتیکی که باعث افزایش کارایی ورزش شود، ممنوع است. با این حال وادا اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۸ هر گونه تغییرات ژنتیکی ممنوع می‌شود.

تغییر دادن ژن‌ها معمولا برای موارد درمانی استفاده می‌شوند.

تشخیص دادن تغییرات ژنتیکی کار ساده‌ای نیست. از یک سال قبل آژانس ضد دوپینگ شروع به گسترش راه‌هایی برای تشخیص دادن دوپینگ کرد. نمونه‌های خونی که از ورزشکاران در المپیک ۲۰۱۶ گرفته شده در حال‌ حاضر از نظر دوپینگ ژنتیکی در حال‌ بررسی هستند.

ممکن است تغییرات ژنتیکی تنها در بافت‌های عضلانی صورت گیرد و در خون فرد مشاهده نشود به همین دلیل تشخیص این تغییرات کمی سخت خواهد بود.