رونالدینیو گفت: زمانی که بازیکن میلان بودم فکر نمی کردم روزی برلوسکنی یا موراتی تیم های خود را بفروشند. من دوران خوبی در میلان داشتم و باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری موج، بعد از سپری کردن 5 سال پرافتخار در بارسا، رونالدینیو چند سال در میلان بازی کرد و دوران درخشانی را در سری آ سپری کرد؛ اما در نهایت دوران طلایی او در اروپا کوتاه بود و رونالدینیو بعد از مدتی به شدت افت کرد.

رونالدینیو گفت: "فصل بعد میلان قوی تر خواهد بود و اگرچه امسال کسب سهمیه لیگ قهرمانان دشوار است؛ اما با تاریخچه ای که میلان دارد همه چیز ممکن است.

زمانی که بازیکن میلان بودم فکر نمی کردم روزی برلوسکنی یا موراتی تیم های خود را بفروشند. من دوران خوبی در میلان داشتم و باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت."