طی نامه ای از سوی فدراسیون تکواندو به دلیل موقعیت آب و هوایی نامناسب استان اردبیل، مسابقات جام سفیر کره جنوبی در خانه تکواندوی فدراسیون برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سی و نهمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان در گروه مردان و بیست و دومین دوره در گروه زنان با عنوان «جام سفیر کره‌جنوبی » که از 20 مهرماه به مدت 4 روز قرار بود در استان اردبیل برگزار شود از سوی فدراسیون تکواندوی جمهوری ایران لغو شد.

فدراسیون تکواندو دلیل این تغییر را شرایط آب و هوایی نامناسب و در خواست هیات های استانی ذکر کرد و قرار شد این مسابقات در خانه تکواندوی فدراسیون برگزار شود.

پیگیری جام تکواندوی سفیرکره جنوبی به مدت 4 روز

رقابت‌های قهرمانی کشور جوانان و بزرگسالان «جام سفیر کره‌جنوبی» در دو گروه مردان و زنان طی 4 روز پیگیری خواهد شد.