فراز شکری در کاپ ترکیه مقام ششم را به دست آورد و بهترین نتیجه را میان رکابزنان ایران گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، در کاپ دوچرخه سواری کوهستان ترکیه، سه رکابزن از ایران حضور داشتند و در ماده کراس کانتری به رقابت پرداختند.  

رکابزن اتریش قهرمان کاپ دوچرخه سواری کوهستان ترکیه شد

 در پایان فراز شکری توانست بهترین نتیجه را میان رکابزنان ایران بگیرد و ششم شد.  عنوان قهرمانی به رکابزن اتریش رسید.

نتایج به شرح زیر است:

1-کارل مارکت از اتریش

2-گریگور رایل از اتریش

3-آنتون سینتسوف از روسیه

.

.

6-فراز شکری از ایران

13-پرویز مردانی از ایران

24-ناصر پورهاشمی از ایران