رکابزن با سابقه تیم دوچرخه‌سواری شهرداری تبریز گفت: امسال تور به حالت کف تبدیل شده و در این شرایط، شانس بسیار تعیین کننده است و نفر اول را نمی توان قوی ترین نفر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، قادر میزبانی پیش از آغاز مرحله دوم سی‌ودومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان، اظهار کرد: نمی دانم چرا مسیر تور امسال را به ضرر تیم های ایرانی تعیین کرده اند؛ مثل این می ماند که وقتی یک دانش آموزی در درس ریاضی قوی است، در دروس امتحانی اش، درس ریاضی را حذف کرده باشند.

 مسیر تور را به گونه ای انتخاب کرده اند که بر ضد ایرانی ها باشد

وی افزود: ما میزبان این تور هستیم و مسیر تور را به گونه ای انتخاب کرده اند که کاملاً بر ضد ایرانی ها باشد.

میزبانی خاطرنشان کرد: حالا نمی دانم این موضوع با قصد و غرض بوده یا نه، ولی امسال تور به حالت کف تبدیل شده و در این شرایط، شانس بسیار تعیین کننده است و نفر اول را نمی توان قوی ترین نفر عنوان کرد.

قادرمیزبانی مسیرتور

رکابزن باسابقه شهرداری تبریز درخصوص سطح برگزاری این دوره از تورنمنت بیان کرد: شاید به دلیل تغییر تاریخ تور و یا ضعف روابط بین الملل در اطلاع رسانی بوده که متاسفانه در این دور، تیم های ضعیف تری وارد رقابت ها شده اند و از این لحاظ نقص وجود دارد، اما از نظر اجرایی، همان شرایط سال های قبل حاکم است.