بحث تغییرات در بخش مدیریت باشگاه استقلال در هفته هاى آتى صورت مى گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به بحث تغییرات در مدیریت استقلال که از مدت ها پیش به گوش مى رسید در نهایت شنیده ها حاکی از آن است تغییرات به زودى در سطح مدیریت آبى ها اعمال مى شود.

اولتیماتوم برخى از مسوولان در نهایت باعث شد تا وزارت ورزش و جوانان هم فرصت ٢ هفته اى دیگر را به مدیران باشگاه استقلال بدهد تا مشکلات این تیم برطرف شود و در صورتى که این امر صورت نگیرد به طور حتم نظاره گر تغییراتى در بخشى مدیریتى آبى پوشان هستیم.

هنوز تا به این لحظه وزیر ورزش و جوانان درباره انتخاب مدیران جدید براى باشگاه استقلال تصمیمى لحاظ نکرده است اما شنیده مى شود افرادى در انتظار تصاحب صندلى مدیریت باشگاه استقلال هستند.

از افراد غیر فوتبالى تا حتى بحث حضور قریب، فتح اله زاده، ماجدی و نظری جویباری نیز در رأس مدیریت به گوش مى رسد تا این لحظه هنوز گزینه اى براى صندلى مدیریت استقلال معرفى نشده است.

به هر ترتیب مدیران فعلى استقلال باید بدانند بحث تغییرات در بخش مدیریت این تیم به گوش مى رسد و حتى امکان دارد در هفته هاى آتى البته با تصمیم مسئولان وزارت ورزش و جوانان تغییر و تحولاتى در باشگاه استقلال رقم بخورد.