میرصمد پورسیدی در مجموع دو مرحله تور دوچرخه سواری آلماتی قزاقستان با قرار گرفتن در رده هشتم بهترین جایگاه را بین رکابزنان ایران به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری موج، تور دو مرحله ای آلماتی قزاقستان به پایان رسید و در مجموع دو مرحله، الکسی لوتسینکو از تیم آستانا پیراهن طلایی  و امتیازی تور را برتن کرد.

پیراهن کوهستان هم به رکابزن انگلیسی رسید.

از ایران میر صمد پورسیدی با قرار گرفتن در رده هشتم مجموع دو مرحله تور بهترین جایگاه  را بین رکابزنان ایران به دست آورد.

 او در مرحله اول در رده سوم قرار گرفته بود و در مرحله دوم شانزدهم شد اما در مجموع دو مرحله مقام هشتم را به دست آورد.

رده بندی  انفرادی مجموع دو مرحله تور آلماتی:

۱-الکسی لوتسینکو از تیم آستانا با زمان با زمان ۷ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۲- رمی گئورگیو از تیم مارسی فرانسه با اختلاف زمانی ۵۵ ثانیه نسبت به نفر اول

۳- جاکوب فارسانگ از تیم آستانا قزاقستان با اختلاف زمانی ۱ دقیقه و ۴ ثانیه نسبت به نفر اول

.

.

۸-میر صمد پورسیدی  از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۲ دقیقه و ۷ ثانیه نسبت به نفر اول

 

۱۸-قادر میزبانی از تیم شهرداری تبریز تبریز با اختلاف زمانی ۳ دقیقه و ۵ ثانیه نسبت به نفر اول

۲۰- حمید پورهاشم از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه نسبت به نفر اول

۲۷-سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۵ دقیقه و ۹ ثانیه نسبت به نفر اول

۳۷-وحید غفاری از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۶دقیقه و ۲۲ ثانیه نسبت به نفر اول

۴۰-مهدی سهرابی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۶ دقیقه و ۵۲ ثانیه نسبت به نفر اول

۴۳- محمد اسماعیل چایچی از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه نسبت به نفر اول

۵۶- بهنام آرین از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۱۰ دقیقه و ۱ ثانیه نسبت به نفر اول

۷۷- محمد گنج خانلو از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۱۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه نسبت به نفر اول

۹۶-مرتضی رضوانی از تیم پیشگامان با اختلاف زمانی ۳۸ دقیقه و  ۵۲ثانیه نسبت به نفر اول

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج