آخرین رده‌بندی برترین تیراندازان جهان در پایان ماه آگوست توسط فدراسیون جهانی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آخرین رده‌بندی برترین تیراندازان جهان در پایان ماه آگوست توسط فدراسیون جهانی اعلام شد و در این رده‌بندی تغییر چندانی در جایگاه تیراندازان کشورمان ایجاد نشد.

رده‌بندی کامل به شرح زیر است:

 تفنگ بادی 10 متر زنان:

1- آمریکا

2-چین

3-چین

12- الهه احمدی

17-  آرمینا صادقیان  

19-  نجمه خدمتی

تفنگ بادی 10 متر مردان:

1-ایتالیا

2- روسیه

3- اوکراین

32- پوریا نوروزیان

35- حسین باقری

 73- علیرضا داودآبادی  

 تفنگ سه وضعیت زنان:‌

1-آلمان

2- چین

3- چین

15-نجمه خدمتی

35-  الهه احمدی

67- مه‌لقا جام‌بزرگ  

تفنگ سه وضعیت مردان:‌

1- روسیه

2- ایتالیا

3- فرانسه

41- پوریا نوروزیان

63- حسین باقری

تفنگ درازکش مردان:

1- کره جنوبی

2- آلمان

3- دانمارک

57- حسین باقری  

تپانچه 10 متر زنان:

1- روسیه

2- چین

3- یونان

12-  گلنوش سبقت‌اللهی

82- الهام هریجانی

101- هانیه رستمی

تپانچه 10 متر مردان:

1- ویتنام

2- ژاپن

3- برزیل

29-  وحید گل‌خندان

47-  محمد احمدی

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج