مسابقه دو صحرانوردی انتخابی رقابت‌های جهانی ارتش‌های جهان (سیزم) در مجموعه فرهنگی ورزشی پردیسان تهران برگزار و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، مسابقه دو صحرانوردی انتخابی رقابتهای جهانی ارتش ‌های جهان با حضور ۱۲ تیم در دو مسافت ۱۱/۵ و ۴/۵کیلومتر در مجموعه فرهنگی ورزشی پردیسان تهران برگزار و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

در مسافت ۱۱/۵کیلومتر؛ صیادی، اکبر بزری و مرتضی بیرانوند از ارتش در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و در مسافت ۴/۵کیلومتر؛ جلیل ناصری، خلیل ناصری و محمد جعفری از ارتش اول تا سوم شدند. همچنین در مجموعه نتایج تیمی؛ ارتش (الف) اول شد و ناجا و ارتش (ب) دوم و سوم شدند.

همچنین در مسابقات قایقرانی قهرمانی ارتش که با حضور ۵ تیم در دو بخش تورینگ یک نفره (۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰متر) و دو نفره (۲۰۰ ،۵۰۰ و هزارمتر) برگزار شد، تیم نیروی دریایی ارتش به مقام نخست دست یافت و تیم‌های زمینی و منجیل دوم و سوم شدند.

در تورینگ یک نفره ۲۰۰متر؛ مهناوی مرتضی حاجی زاده از نداجا اول شد و استوار دوم علی احمد نژاد از نزاجا و کارمند مهدی کاکایی از نهاجا در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در تورینگ ۵۰۰متر یک نفره؛ کارمند محمد قادری از نداجا اول شد و سید رضا حسینی از منجیل و مهدی کاکایی از نهاجا دوم و سوم شدند.

در تورینگ ۱۰۰۰متر یک نفره؛ استوار محمد قهرمانی از نداجا در جایگاه اول قرار گرفت و استوار دوم علی احمدنژاد از نزاجا و سید رضا حسینی از منجیل در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در تورینگ ۲۰۰۰متر یک نفره؛ ناو استوار محمد قهرمانی از نداجا اول شد و مهدی کاوه از نهاجا و استوار هادی عظیمی از نزاجا دوم و سوم شدند.

در تورینگ دو نفره ۲۰۰متر؛ محمد قادری و مهناوی مرتضی حاجی زاده از نداجا اول شد و ستواندوم محمد بابایی و ستواندوم داوو متین از نزاجا و میلاد سلطانیان و مسعود شاه بختی از منجیل دوم و سوم شدند.

در تورینگ ۵۰۰متر دونفره؛ ستواندوم محمد بابایی و ستواندوم داوود متین از نزاجا در جایگاه اول قرار گرفتند و سیدرضا حسینی و پرهام خدامرادی از منجیل و مهدی کاکایی و مهدی کاوه از نداجا دوم و سوم شدند.

در تورینگ ۱۰۰۰متر دونفره نیز؛ استوار هادی عظیمی و استوار علی احمد نژاد از نزاجا در جایگاه نخست قرار گرفتند و مهناوی وحید بدیعی و مهناوی مهدی اسماعیل زاده از نداجا و میلاد سلطانیان و مسعود شاه بختی از منجیل دوم و سوم شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج