برنامه روزانه ورزشکاران ایران در بازی‌های دانشجویان جهان (یونیورسیاد) مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیست و نهمین دوره بازیهای جهانی دانشجویان (یونیورسیاد ۲۰۱۷) ۱۹ تا ۳۰ آگوست (۲۸ مرداد تا ۸ شهریور) در کشور چین تایپه و در شهر تایپه برگزار می شود که بعد از بازیهای المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان از لحاظ برگزاری و سازماندهی به حساب می آید.

یونیورسیاد چین تایپه در ۲۲ رشته ورزشی و ۲۷۰ ماده برگزار می شود که ایران در هشت رشته ورزشی در یونیورسیاد حضور خواهد داشت.

برنامه روزشمار ورزشکاران ایران در بازی‌های ۲۰۱۷ دانشجویان جهان به ترتیب زیر است:

۱۹ آگوست (۲۸ مرداد):

مراسم افتتاحیه ساعت 19 در استادیوم تایپه

۲۰ آگوست (۲۹ مرداد):

جودو (100 + کیلوگرم از ساعت 12، فینال ساعت 17)

تیر و کمان (انفرادی کامپوند از ساعت ۱۴)

شمشیربازی (سابر انفرادی مردان مقدماتی از ساعت ۱۴، نیمه نهایی و فینال از ساعت 19:10)

والیبال (ایران ـ قبرس ساعت ۱۳)

تکواندو (پومسه انفرادی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۶)

۲۱ آگوست (۳۰ مرداد):

تکواندو (پومسه تیمی مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۶)

تیر و کمان (کامپوند انفرادی تا مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۰ صبح تا 11:45، کامپوند تیمی مقدماتی تا نیمه نهایی از ساعت 13:30)

جودو (81 - کیلوگرم از ساعت 12، فینال ساعت 17)

والیبال (ایران ـ امارات ساعت ۱۸)

۲۲ آگوست (۳۱ مرداد):

شمشیربازی (سابر انفرادی زنان، مقدماتی از ساعت ۱۴، نیمه نهایی و فینال از ساعت 19:10)

والیبال (ایران ـ آرژانتین ساعت ۱۸)

تکواندو (۵۴ و ۶۸ کیلو مردان، ۵۷ کیلو زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰)

۲۳ آگوست (۱ شهریور):

تیروکمان (رده بندی و فینال کامپوند تیمی از ۱۰ صبح، رده بندی و فینال کامپوند انفرادی از ساعت 15:50)

شمشیربازی ( سابر تیمی مردان از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۸)

تکواندو ( ۵۸ و ۸۰ کیلو مردان، ۴۹ و ۶۷ کیلو زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۸۵ کیلوگرم از ساعت ۱۶:۳۰)

۲۴ آگوست (۲ شهریور):

والیبال (ایران ـ سوئیس ساعت ۱۵)

تکواندو ( ۷۴ و  ۸۷ + کیلو مردان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۴، دسته ۱۰۵ کیلوگرم ساعت ۱۹)

۲۵آگوست (۳ شهریور):

والیبال (ایران ـ کانادا ساعت ۱۳)

تکواندو (۸۷- و ۶۳ مردان، ۷۳- زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (۱۰۵ + کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰)

شمشیربازی ( سابر تیمی زنان از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۸)

۲۶ آگوست (۴ شهریور):

تکواندو (تیمی مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

ووشو ( مقدماتی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۲۷ آگوست (۵ شهریور):

بدمینتون (دختران، مرحله مقدماتی از 9 صبح تا 9 شب)

والیبال (مرحله یک چهارم نهایی در صورت صعود)

ووشو (تالو فرم "نن دائو و چانگ چوان" ساعت ۹ صبح، یک چهارم نهایی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۲۸ آگوست (۶ شهریور):

بدمینتون (دختران، مرحله یک چهارم نهایی در صورت صعود)

والیبال (مرحله نیمه نهایی در صعود صعود)

ووشو (تالو فرم "دائوشو" ساعت 9 صبح، نیمه نهایی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۲۹ آگوست (۷ شهریور):

والیبال (فینال و رده بندی در صورت صعود)

بدمینتون (نیمه نهایی و فینال در صورت صعود)

ووشو (فینال تالو فرم "نن جوان و گوئن شو" ساعت ۹ صبح، فینال ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۳۰ آگوست (۸ شهریور):

اختتامیه ساعت 19:30 در استادیوم تایپه

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج