با عضویت پنج کشور جدید در فدراسیون جهانی ووشو، تعداد اعضای این فدراسیون افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصویب هیات رئیسه فدراسیون جهانی ووشو، پنج کشور بوسنی و هرزگوین، قبرس، بروندی، مولداوی و مقدونیه به عنوان اعضای جدید فدراسیون جهانی معرفی و به این فدراسیون اضافه شدند. پیش از این اعضای فدراسیون جهانی ووشو 144 کشور بود.

با عضویت این پنج کشور تعداد اعضای تحت پوشش فدراسیون جهانی ووشو به 149 کشور افزایش یافت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج