«افشین طاهری» در پیکارهای دسته 77 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، پیکارهای وزنه برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا از 2 مرداد در شهر «کاتماندو» مرکز نپال آغاز شده است.
در رقابت های امروز و در دسته 77 کیلوگرم، «افشین طاهری» در رده نوجوانان روی سکوی دومی ایستاد.
وی در یک ضرب با رکورد ١٣٩ در مکان دوم قرار گرفت و در حرکت دوضرب با ١٥٧ چهارم شد تا در مجموع با ٢٥٦ کیلوگرم صاحب مدال نقره شود.
در این دسته، نمایندگان ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.
در رده سنی جوانان و در دسته 77 کیلوگرم، «حسین غزالیان» در حرکت یک ضرب با بلندکردن وزنه 143 کیلوگرم نقره گرفت و در حرکات دو ضرب نیز با 165کیلوگرم چهارم شد و در مجموع با 308 کیلوگرم با قرارگرفتن در رده چهارم از کسب مدال بازماند.
در این دسته نیز وزنه برداران کره جنوبی قزاقستان و هند اول تا سوم شدند.
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج