نماینده ایران در کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی با پیشنهاد آمریکا مبنی بر وزن کشی طی دو روز در رقابت‌های کشتی مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، که علی اکبر دودانگه نماینده ایران نیز در آن حضور داشت، بنا به پیشنهاد نماینده آمریکا موضوع وزن کشی مسابقات در صبح دو روز پیش از انجام رقابت ها، مورد بحث وتبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت و رئیس اتحادیه جهانی از این پیشنهاد بعنوان عاملی جهت کم شدن میزان وزن کم کردن کشتی گیران در ورزش کشتی حمایت کرد.

در مقابل نماینده ایران ضمن تاکید بر مخالفت فدراسیون کشتی ایران با وزن کم کردن های غیر منطقی و غیرضروری در کشتی اعلام کرد: سابقه تاریخی کشتی در جهان نشان می دهد بدلیل اینکه کشتی رشته ای سنگین و زجر آور است، قهرمانان کشتی در گذشته که حتی سه روز وزن کشی در صبح ها صورت می گرفت نیز بعنوان بخشی از رنج و زجر متعارف در این ورزش سنگین، وزن کم می‌کردند و اکنون هم علیرغم جابجایی زمان وزن کشی به بعدازظهر روز قبل از مسابقات، باز هم وزن کم می کنند،  اما میزان آسیب  وزن کم کردن های کنونی بدلیل استفاده از روش های علمی و کاهش زمان وزن کشی به یک روز ، کمتر از گذشته شده است. باید بپذیریم رنج وزن کم کردن با همه مرارتهای آن، بیشتر از زجر تمرینات سنگین کشتی نیست، و در این بین کشتی گیران نیز تحت هر شرایطی در دنیای کشتی، برای رسیدن به نتیجه درخور زحماتشان،  وزن کم خواهند کرد. در واقع شما کمتر کشتی گیر جا افتاده ای در یک وزن در دنیا ملاحظه می کنید که کاهش وزن نداشته باشد. از این رو ما باید بتوانیم با تعیین بهترین زمان برای وزن کشی، میزان آسیب ناشی از وزن کم کردن را کم کنیم و این منطقی نیست که در دو روز و آن هم صبح ها وزن کشی برگزار شود.

نماینده ایران پیشنهاد داد اکنون که مقرر شده مسابقات در دو روز برگزار شود، بهتر آن است که وزن کشی ها بعد از ظهر انجام شود زیرا فرصت ریکاوری کشتی گیران بیشتر و آسیب های ناشی از وزن کم کردن در مسابقات کاهش خواهد یافت.

در نهایت مقرر شد این موضوع در جلسه هیئت رئیسه اتحادیه جهانی در فرانسه مورد بررسی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج