لباس بانوان سه گانه کار مورد تایید وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت و اولین اعزام انها به مسابقات برون مرزی هفتم مرداد انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، لباس ویژه بانوان که امکان حضور آنها را در مسابقات بین المللی و داخلی فراهم می‌کند، طراحی شد و به کمیسیون مربوطه در معاونت امور بانوان وزارت ارائه شد. به همین منظور در جلسه‌ای که با حضور فریبا محمدیان معاون بانوان وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، این لباس مورد موافقت کمیسیون و  محمدیان قرار گرفت.

به این ترتیب دیگر محدودیتی برای اعزام بانوان به مسابقات برون مرزی و برگزاری لیگ سه گانه بانوان وجود ندارد. در همین راستا و در اولین اقدام و برای نخستین بار دو نفر از بانوان با لباس مصوب هفتم مراد به مسابقات کاپ آسیای میانه قزاقستان اعزام خواهند شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج