برنامه رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان به وقت ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۹ تا ۱۱ مردادماه در کشتی آزاد و ۱۳ تا ۱۵ مردادماه در کشتی فرنگی در سالن مرکز ورزشی شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.

 

*برنامه این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۹ مردادماه:

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد

 

سه شنبه ۱۰ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آ زاد

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

 

چهارشنبه ۱۱ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

 

جمعه ۱۳ مردادماه:

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

 

شنبه ۱۴ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰  مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

 

یکشنبه ۱۵ مردادماه

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج