سازمان لیگ NBA، تعداد وقت‌های استراحت هر بازی بسکتبال را به خاطر افزایش سرعت مسابقه، کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا (NBA)، تعداد وقت‌های استراحت هر بازی و تعداد وقت‌های استراحت در 2 دقیقه پایانی هر دیدار بسکتبال را به خاطر افزایش سرعت مسابقه، کاهش داد.

بر اساس تصمیم جدید، تعداد وقت‌های اضافه در یک مسابقه بسکتبال از 18 به 14 کاهش یافت و همچنین هر مربی در 3 دقیقه پایانی و در وقت‌های اضافه می‌تواند به جای 3 از 2 وقت استراحت استفاده کند.

بایرون اسپروئل، رئیس امور لیگ NBA در این مورد گفت: تغییر در تعداد وقت‌های استراحت باعث می‌شود تا سرعت بازی افزایش پیدا کند. این موضوع، جذابیت بسکتبال را برای تماشاگران بیشتر می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج