با پیشنهاد ایران به اتحادیه جهانی کشتی، در سیستم رنکینگ، جایگاه کشتی‌گیران برای کشورها لحاظ می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه اخیر کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه جایگاه کشتی‌گیران در رنکینگ برای کشورها لحاظ گردد، مورد تایید قرار گرفت.

با استدلال ایران در این نشست مبنی بر اینکه در صورت اعطا امتیاز به کشتی گیر به جای کشور، کشورها باید روی یک کشتی گیر متمرکز شوند و سرمایه گذاری کنند و دیگر سرمایه ها از بین می روند، مقرر گردید رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود و مثلا اگر کشتی گیر در وزن 57 کیلوگرم کشتی می گیرد نفر جایگزین وی نیز امتیازاتش جزو رنکینگ برای کشور به حساب بیاید.

همچنین در نظر گرفتن جوایز مالی برای کشتی گیران شرکت کننده در تورنمنت های بین المللی رنکینگ سیستم با توجه به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفت.

البته تصویب نهایی این اصلاحات موکول به جلسه هیات رئیسه در پاریس شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج