نفرات برتر رقابت های کشتی آزاد قهرمانی روسیه مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور روسیه روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در منطقه اینگوشتیا برگزار شد و در پایان نفرات برتر اوزان مختلف مشخص شدند.


اسامی نفرات برتر این رقابت ها شرح زیر است:

وزن ۵۷کیلوگرم: 1- زائور اوگایف 2- آرتم گبکوف 3- اوماک سوریان و دیمیتری آکسنوف
وزن ۶۱کیلوگرم: 1- گادشی مراد رشید اف 2- ویکتور راسادین 3- بخان گویگریف و اسلام دودایف
وزن ۶۵کیلوگرم: 1- آلان گوگایف 2- مورشد موتالیموف 3- کولار ناچی و ایمام آدژی اف
وزن ۷۰کیلوگرم: 1- ماگومد حبیب کادیماگمدوف 2- ماگومد دبیرگادجیف 3- داوید بایف و رسول ژوکایف
وزن ۷۴کیلوگرم: 1- ختیک سابولوف 2- گادجی نابیف 3- آلان زاسایف و نیکیتا سوچکوف
وزن ۸۶کیلوگرم: 1- ولادیسلاو والیف 2- شامیل کودیاماگمدوف 3- ارسلان علی موسی لالیف و آنزور اوریشف
وزن ۹۷کیلوگرم: 1- عبدالرشید سعداله یف 2- ولادیسلاو بایتسایف 3- رسول ماگومدوف و یوری بلونووسکی
وزن ۱۲۵کیلوگرم: 1- آنزور خیزریف 2- ماگومدقاضی نوراسولوف 3- سیبیک ماکساروف و ادلان ابراگیموف

رقابت های کشتی قهرمانی جهان ۲۰۱۷ به میزبانی پاریس پایتخت کشور فرانسه روزهای ۳۰ مردادماه تا 4 شهریور برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج