ورزشگاه سرپوشیده آزادی با  شهرت 12 هزار نفری، با تغییرات سالیان اخیر به نزدیک 7000 ظرفیت واقعی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج، در سال 1974 یعنی 43 سال قبل این سالن با حدود 7440 صندلی افتتاح شد . این سالن صندلی های تاشو مدل سینمایی داشت وچند سال قبل مدیریت ورزشگاه آزادی این صندلی ها را کنده و6583 صندلی به درد بخور جایش نصب کردند .
در آستانه لیگ جهانی امسال، 400 صندلی به ظرفیت سالن اضافه شد .ظرفیت هایی که بین زمین تا سکو فاصله انداخته بود با جایگاه های مقاوم وتقریبا پیش ساخته ظرفیتی حدود 400 صندلی را به سالن اضافه کرده وضمن جذاب کردن این سالن، ظرفیت به حدود 6900 صندلی رسیده است .
با این حال صندلی های ورزشگاه آزادی با متراژ اندکی پهن تر از حالت عادی ویک انسان بالغ 80 کیلویی نصب شده و میشد در سالهای گذشته ظرفیت را به 8000 صندلی رساند، امروز هم فاصله سرسراها وراه روها زیادی پهن است ومیشد آن را کم کرد .با این حال همین حالا میتوان حدود 2 هزار وحتی بیشتر تماشاگر را افزاون از ظرفیت صندلی ها به ظرفیت واقعی افزود تا ظرفیت به حدود 9 هزار نفر برسد .
امیدواریم چه 9 وچه 12 هزار نفر وحتی بیشتر، شاهد برد ها وموفقیت های متوالی تیم های ورزشی ما در این سالن باشیم .
یادمان باشد در دهه 60 وقتی برای بازیهایی مثل والیبال وبسکتبال استقلال وپرسپولیس این سالن پر میشد گزارشگران محترم آن دوران میگفتند به جز 12 هزار نفری که روی صندلی ها نشسته اند حدود 7-8 هزار نفر هم در سالن هستند ونزدیک 20 هزار نفر در این سالن سرپوشیده حضور دارند در حالی که این تعداد از 10 هزار نفر هم بیشتر نبود .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج