اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، باتوجه به جابجایی برخی از اعضاء شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور بدلیل مسئولیت های اجرایی ذیربط و نیز اصلاحات صورت گرفته در اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی سنتی کشور، با لحاظ به مفاد بخش "ب" از اصلاحیه آئین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت فنی تیم های ملی کشتی کشور، مصوب مورخ 17/6/95 سمینار روسای هیات های کشتی استان های کشور، اعضای شوراهای فنی کشتی های آزاد ، فرنگی و سنتی تیم های ملی کشتی کشور با استناد به شاخص های بند یکم و مفاد بند ٤-٨ از بخش مذکور به شرح ذیل معرفی می شوند:

اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور:

1- حسین ابراهیمیان (ملاقاسمی): دارنده عنوان جهانی ، سابقه مربیگری تیم ملی و همچنین سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.

2- رحیم علی آبادی: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.

3- محمد دلیریان: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مدیریت تیم های ملی کشتی فرنگی و همچنین عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.

4- مرتضی (بهرام) منصور مشتاقی: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.

5- احد پازاج: دارنده عناوین آسیایی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی کشور.

6- سیدحسین مرعشیان: دارنده عناوین آسیایی(رئیس هیات کشتی استان خوزستان)

اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور:

1- منصور برزگر: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی، مدیریت تیم های ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور.

2- ابراهیم جوادپور: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور.

3- علی بیات: سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور و مربیگری تیم ملی.

4- محمد حسین محبی: دارنده عناوین جهانی و آسیایی.(رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه)

5- عسگری محمدیان: دارنده عناوین المپیک و جهانی، سابقه مربیگری تیم ملی و سابقه عضویت در شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور.

6- حسن حمیدی: دارنده عنوان آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی.

7- مجید خدایی: دارنده عناوین جهانی و آسیایی و سابقه مربیگری تیم ملی.

اعضای شورای شورای فنی کشتی های سنتی:

1- سلطانعلی ترخاق: رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از پیشکسوتان ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

2- رضا شاه منصوری: قهرمان کشور- قهرمان کشتی های محلی لوچووگیله مردی وسابقه مربیگری تیم ملی ساحلی.(ساحلی)

3- حمید قشنگ: پهلوان کشور و سابقه مربیگری تیم ملی پهلوانی.(پهلوانی)

4- خلیل پشتیبان: قهرمان آلیش و سابقه مربیگری تیم ملی آلیش.(آلیش)

5- محمد تقی فیاضی: پهلوان کشتی با چوخه و قهرمان کشتی آزاد و فرنگی (چوخه - قزاق کوراش)

6- حسین خان هنرمند: پیشکسوت و سابقه مربیگری تیم ملی گراپلینگ کشور.(گراپلینگ)

7- آنا براتی: سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان (آلیش و ترکمن گورش)

8- ستاره اسماعیلی: سابقه مربیگری تیم ملی آلیش بانوان (آلیش و ترکمن گورش)

9- مونا میرزایی: سابقه مربیگری تیم ملی گراپلینگ بانوان(گراپلینگ)

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج