ماموران یک نهاد نطارتی در ادامه موضوع "مبارزه با فساد در ورزش" به بررسی تخلفات احتمالی در فدراسیون پزشکی - ورزشی و برخی از بخش‌های زیرمجموعه کمیته ملی المپیک پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری موج، کمیته‌ مبارزه با فساد در ورزش مدتی است که با حضور موثر نهادهای نظارتی و ورزشی فعالیت جدی خود را برای بررسی و پیگیری امور مرتبط با فساد در ورزش آغاز کرده است. در این راستا این کمیته تاکنون با فعالیت جدی در فوتبال، برخی از رفتارها و تخلفات شبهه‌دار را رصد و با متخلفان نیز برخورد و بعضا افرادی را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

در ادامه فعالیت‌های مبارزه با فساد در ورزش ماموران یک نهاد نظارتی بر روی فعالیت‌های مالی فدراسیون پزشکی - ورزشی در 5 سال اخیر و همچنین فعالیت‌های مالی کمیته تشریفات کمیته ملی المپیک متمرکز شده‌اند. 

این فعالیت‌ها در مرحله تحقیقات اولیه است و کارشناسان مبارزه با فساد در حال بررسی سوابق و  مدارک فدراسیون پزشکی - ورزشی و کمیته تشریفات کمیته ملی المپیک هستند.

بررسی تعدادی از قراردادهای فدراسیون فوتبال، خصوصا قرارداد فروش بلیت الکترونیکی فصل قبل لیگ برتر که پیش از این شائبه‌هایی در رابطه با آن مطرح بود نیز از دیگر دستور کارهای جاری این کمیته است.

پیش از این کمیته مبارزه با فساد در ورزش با ورود مستقیم به موضوع تخلفات فوتبال بارها به دفتر رییس سابق فدراسیون مراجعه و مدارکی را ضبط کرده بودند   همچنین در اواخر سال گذشته نیز دفتر شرکت افق سبز مربوط مرتبط با فدراسیون فوتبال پلمب و افرادی از مجموعه این فدراسیون و برخی از افراد مرتبط با فعالیت‌های این شرکت بازداشت شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج