آیین نامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان جهت حضور در رقابت‌های جهانی فرانسه و اسامی نفرات واجد شرایط برای حضور در این مسابقات اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این رقابت ها روزهای ۱۴ تا ۱۶ تیرماه در تهران برگزار می‌شود. 

 
آیین نامه برگزاری این مسابقات به شرح زیر است:
 
الف- اوزان و شرایط سنی مسابقات: 
 
۱) مسابقات در رشته کشتی آزاد و فرنگی، و در اوزان مذکور در جداول ذیل با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
 

آزاد

 

فرنگی

۵۷-۶۱- ۶۵-۷۰- ۷۴- ۸۶ - ۹۷ -۱۲۵ کیلوگرم

 

۵۹-۶۶-۷۱-۷۵-۸۰-۸۵-۹۸-۱۳۰ کیلوگرم

 
 
 
۲) کشتی گیران متولد ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۷۸ و بزرگتر(رده سنی جوانان) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
 
ب- مدارک لازم : 
 
۱) اصل شناسنامه و کارت ملی 
۲) کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۶  ۳
) معرفی نامه هیات کشتی استان مربوطه
۴) اصل گذرنامه    
۵) مدارک ثبت نام دریافت کارت ملی کشتی 
 
بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک فوق، از پذیرش و شرکت افراد جلوگیری خواهد شد.
 
ج- سایر موارد :
 
۱) رقابت ها تا سقف ۸ کشتی گیر در هر وزن، به صورت یک حذفی، و پس از آن دوره‌ایی و دو حذفی برگزار خواهد شد.
۲) مدال آوران بازی های المپیک ۲۰۱۶ برزیل و رقابت های اوزان غیرالمپیکی ۲۰۱۶ مجارستان، و دارندگان مدال طلای آسیایی ۲۰۱۷ هندوستان و همبستگی کشورهای اسلامی۲۰۱۷ آذربایجان دور اول استراحت خواهند داشت؛ و از دور دوم به ترتیب یاد شده در جمع ۸ کشتی‌گیر، در موقعیت قرعه یک و پنج قرار خواهند گرفت.
نکته: کشتی‌گیران واجد شرایط بند دوم فوق‌، صرفاً در صورت شرکت در وزن کسب مدال خود، از این شرایط(سید بندی) بهره‌مند خواهند شد.
۳) برنامه‌ریزی جدول به گونه‌ایی خواهد بود که تعداد کشتی‌گیران در دور دوم، بیش از ۸ کشتی‌گیر در هر وزن نباشد.
۴) دو کشتی گیر برتر هر وزن(فینالیست‌ها) در رقابت های مرحلی نهایی انتخابی تیم ملی حد اکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت. کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزری از سه مسابقه یاد شده شود، کشتی‌گیر برتر مسابقات انتخابی تیم ملی در وزن مربوطه خواهد بود. 
۵) هرگونه تغییر وزن کشتی گیران از اوزانی که مجاز به شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی در آن اوزان هستند، به اوزان دیگر، صرفاً با درخواست رسمی هیات کشتی استان ذیربط و تایید کادر فنی امکان پذیر می باشد. بر این اساس، کشتی گیران واجد شرایط که تمایل به تغییر وزن دارند، می‌باید نهایتا تا تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶مراتب را بصورت مکتوب از سوی هیات کشتی‌استان مربوطه به فدراسیون اعلام فرمایند.
۶) ضـوابط و مقـررات داوری در کـلیه رقابـت هـای تعییـن شـده در فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی کشور، بر مبنای ضوابط و مقررات جاری اتحادیه جهانی کشتی خواهد بود.
۷) کشتی گیران واجد شرایط جهت حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، در صورت آسیب دیدگی می باید کلیه مدارک و مستندات پزشکی خود را پیش از انجام رقابت‌های مذکور(حداقل پیش از زمان وزن‌کشی) به همراه تائیدیه هیات محترم کشتی استان ذیربط، جهت بررسی کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. پس از تائید اولیه حوزه مدیریت فنی یادشده، بـررسـی و اعــلام نظر کمیته پزشکی فوق الذکر منوط به انجام مـعاینه حضوری از کشتی‌گیر ذیربط، و بررسی مستندات مرتبط در "کمیسیون پزشکی خاص" بوده ، و عدم حضور کشتی گیر ذیربط در زمان مقرر در کمیسیون فوق‌الذکر، به منزله‌ی حذف از رقابت های انتخابی تیم ملی قلمداد می‌شود.
۸) مبنای اصلی پوشیدن پیراهن تیم ملی، حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی، و کسب نتایج برتر در رقابت‌های مذکور خواهد بود. ولیکن علاوه بر اصل مذکور (حضور و کسب نتیجه در انتخابی تیم ملی)، رعایت ضوابط نظم اردویی، فقدان آسیب دیدگی های جدی، و دستیابی به آمادگی فنی، جسمی، و روانی مناسب برای حضور در رقابـت های بـین المللـی اصلی (جهانی و آسیایی)، و داشتن سوابق و عملکرد فنی قابل اطمینان از رقابت های بین المللی خارجی، در تعیین نفرات برتر برای پوشیدن پیراهن تیم ملی ملاک عمل می باشد.
۹) اسکان و تغذیه تیم ها، از شام مورخه ۱۴/۰۴/۹۶ لغایت شام مورخ ۱۶/۰۴/۹۶، از سوی ستاد اجرایی برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی تامین و تدارک دیده خواهد شد.
۱۰) حضور کلیه مربیان هریک از رشته ها در کلینیک مربیگری الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۱۱) کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود(طبق جدول ذیل) در یک فایلWord  و ارسال آن حداکثر تا تاریخ ۰۱/۰۴/۹۶ به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرسkoshti.iran@gmail.com) اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت از پذیرش کشتی گیران و صدور کارت شناسایی آنها، جلوگیری خواهد شد.
 
  •  

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

محل صدور

کد ملی

نام پدر

شماره تلفن

عکس ۴ *۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
۱۲) کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در این رقابت ها موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰ روز ۱۴/۰۴/۹۶ جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.
 
د- برنامه برگزاری مسابقات :  
رقابت ها از روز چهارشنبه مورخ ۱۴ /۴ / ۹۶ طبق جدول ذیل برگزار می‌شود:
 

ردیف

جدول زمان بندی

مورخ

ساعت

محل برگزاری

۱

پذیرش تیم ها

۱۴/۰۴/۱۳۹۶

۱۷:۰۰-۱۵:۰۰

خانه کشتی شماره ۲

۲

کلینیک داوران

۱۴/۰۴/۱۳۹۶

۱۷:۰۰-۱۶:۰۰

خانه کشتی شماره ۲

 

تست پزشکی

۱۴/۰۴/۱۳۹۶

۱۸:۰۰-۱۷:۳۰

خانه کشتی شماره ۲

۳

وزن کشی اوزان

۵۷– ۶۵– ۷۴– ۹۷  کیلوگرم آزاد

۶۶- ۷۵- ۸۵ - ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

۱۴/۰۴/۱۳۹۶

۱۸:۳۰-۱۸:۰۰

خانه کشتی شماره ۲

۴

کلینیک مربیان

۱۴/۰۴/۱۳۹۶

۲۰:۰۰- ۱۹:۰۰

خانه کشتی شماره ۲

۵

مسابقات  اوزان

۵۷– ۶۵– ۷۴– ۹۷  کیلوگرم آزاد

۶۶- ۷۵- ۸۵ - ۱۳۰ کیلوگرم فرنگی

۱۵/۰۴/۱۳۹۶

۱۲:۰۰- ۰۹:۰۰

۲۲:۰۰- ۱۸:۰۰

متعاقبا اعلام خواهد شد

 

تست پزشکی

۱۵/۰۴/۱۳۹۶

۱۵:۰۰-۱۴:۳۰

خانه کشتی شماره ۲

۶

وزن کشی اوزان

۶۱- ۷۰- ۸۶ - ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

۵۹– ۷۱– ۸۰– ۹۸  کیلوگرم فرنگی

۱۵/۰۴/۱۳۹۶

۱۵:۳۰- ۱۵:۰۰

خانه کشتی شماره ۲

۷

مسابقات اوزان

۶۱- ۷۰- ۸۶ - ۱۲۵ کیلوگرم آزاد

۵۹– ۷۱– ۸۰– ۹۸  کیلوگرم فرنگی

۱۶/۰۴/۱۳۹۶

۱۲:۰۰- ۰۹:۰۰

۲۲:۰۰- ۱۸:۰۰

متعاقبا اعلام خواهد شد

 هـ- نفرات واجد شرایط شرکت در این مسابقات:

۱) کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور بایستی طبق جدول ذیل نسبت به معرفی مربیان و سرپرستان تیم های ذیربط اقدام نمایند.
 

۱ تا ۲ کشتی گیر

۱ مربی

۱ سرپرست

۳ تا ۵ کشتی گیر

۲ مربی

۱ سرپرست

۶ تا ۱۰ کشتی گیر

۳ مربی

۱ سرپرست

۱۱ تا ۱۵ کشتی گیر

۴ مربی

۱ سرپرست

۱۶ کشتی گیر بیشتر

۵ مربی

۱ سرپرست

 

 

 
 
۲) بر اساس مفاد "فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور در سال فنی ۹۶- ۹۵"، کشتی گیران مجاز جهت شرکت در این مسابقات، عبارتند از:
۱-۲- کشتی گیران صاحب مدال المپیک و جهانی در سال ۲۰۱۶ در رده سنی ذیربط.
۲- ۲- کشتی‌گیران صاحب مدال جهانی ۲۰۱۶ در رده سنی جوانان در رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان در رشته کشتی ذیربط.
۳- ۲- نفرات اول تا سوم رده بندی انفرادی در هر وزن، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه الف .
۴- ۲- نفرات اول و دوم رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ب.
۵- ۲- نفرات اول رده بندی انفرادی در هر وزن ، از آخرین مسابقات قهرمانی کشور گروه ج.
۶- ۲- نفرات اول تا سوم هر وزن از رقابت های قهرمانی عمومی (OPEN) کشور. 
۷- ۲- نفرات اول از آخرین رقابت‌های قهرمانی کشور کشتی پهلوانی(بزرگسالان)، در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد یا فرنگی.
۸- ۲- کشتی‌گیران دارای مجوز کمیته ویژه پزشکی و تایید شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی.
• شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ضمن انجام بررسی‌های لازم، علاوه بر کشتی‌گیران واجد شرایط فوق، در صورت لزوم و صلاحدید، مجوز شرکت در این مسابقات را برای استعدادهای جوان و کشتی‌گیران باتجربه برتر صادر خواهد نمود.
 
همچنین امین خدابخش از خراسان رضوی، ابراهیم ولیان از بوشهر، سید جعفر قاسمی از مازندران، مجتبی کلانتریان از خراسان شمالی، سینا غلامی و جابر صادق زاده از مازندران به دلیل قهرمانی در رقابت های پهلوانی قهرمانی کشور سهمیه حضور در رقابت های انتخابی را کسب کرده اند.
 
اسامی سایر نفرات واجد شرایط برای حضور در این رقابت ها به شرح زیر است:

اسامی نفرات واجد شرایط برای شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی 

 

اوزان

قهرمانی کشور گروه الف

قهرمانی کشور گروه ب

قهرمانی کشور گروه ج

کشتی گیران بدون باخت گروه ج

مسابقات قهرمانی عمومی(open)

قهرمانان المپیک ۲۰۱۲

قهرمانان المپیک ۲۰۱۶

قهرمانان

بزرگسالان جهان

۲۰۱۶

موارد خاص شورای فنی

کشتی گیران دارای مجوز پزشکی

قهرمانان

جوانان  جهان

اول

دوم

سوم

اول

دوم

اول

اول

دوم

سوم

۵۹

کیلو گرم

محمد نوربخش

مصیب اکبری

مهرداد مردانی

شیرزاد بهشتی طلا

فرید گودرزی

ایوب گراوند

---

محمسن حاجی پور

باقر توکلیان

حسین گرائی

حمید سوریان

---

---

سامان عبدولی

---

میثم دلخانی

تهران

توابع تهران

خوزستان

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

هرمزگان

---

مازندران

فارس

فارس

تهران

---

---

خوزستان

---

فارس

۶۶

کیلو گرم

پرهام قنبری

عبد المحمد پاپی

وحید میر فتح الهی

حامد آقا کاشی

محمد سعید عزیزی

حمید زارع

---

امین سوری

محمد الیاسی

نیما اسماعیلی

امید نوروزی

---

---

علی ارسلان (مازندران) امین کاویانی(خوزستان)

محمدرضا گرایی(فارس)

مهدی زیدوند

---

فارس

خوزستان

تهرا ن

قزوین

کرمانشاه

هرمزگان

---

خوزستان

خوزستان

تهران

فارس

---

---

خوزستان

---

۷۱

کیلو گرم

عظیم گرمسیری

برومند اصلان

افشین اسلامی

مجید خلیلی

هاشم محمودی

مهران داداشی

جابر صابری

محمد حسن حسینی

اصغر عالی محمدی

فرشاد بلفکه

---

---

---

افشین بیابانگرد

---

---

خوزستان

مرکزی

مازندران

قزوین

اردبیل

گیلان

اصفهان

خراسان رضوی

تهران

لرستان

---

---

---

اردبیل

---

---

۷۵

کیلو گرم

پژمان پشتام

محمد علی گرایی

فرشاد رستمی کیا

شایان عفیفی

سید حمید تیموری

محمد غلامی

---

رسول گرمسیری

حسین فروزنده

علی نوروزی

---

سعید عبدولی

---

---

پیام بویری (خوزستان) هادی علیزاده  پورنیا ( قم )

---

تهران

فارس

خوزستان

آذربایجان شرقی

چهار محال و بختیاری

سیستان و بلوچستان

---

خوزستان

تهران

توابع تهران

---

خوزستان

---

---

---

۸۰

کیلو گرم

کیوان رضایی

مهدی هدایی

مهدی  محمدزاده کارگر

رضا محمد علی پور

سید کشاورز سیاه پوش

هوشنگ خلیلی

---

مهدی ابراهیمی

مجید دهقان

علی زینتی رفاه

---

---

---

یوسف‌قادریان(البرز)

رامین طاهری(خوزستان)

---

---

فارس

خوزستان

مازندران

اردبیل

قزوین

اصفهان

---

قم

فارس

قم

---

---

---

---

---

۸۵

کیلو گرم

ایمان انصاری

مهدی فلاح

محمد ابراهیمی

دانیال اکبر افروزی

امیر کرمی

حسین نوری

---

سامان عزیزی

ابوالفضل فلاح دوست

میلاد خسروی

---

---

---

---

مجتبی کریم فر

آرمان علیزاده

توابع تهران

تهران

کردستان

گلستان

ایلام

زنجان

---

کردستان

تهران

لرستان

---

---

---

---

خوزستان

خوزستان

۹۸

کیلو گرم

مجید علیاری

علی اکبر حیدری

سید مصطفی صالحی زاده

محمد یگانه

محمد مدرسی

هژیر ذکاوت

---

امید افتخاری اصل

امیر حسین میری

حیدر غرقی

قاسم رضایی

قامسم رضایی

---

مهدی علیاری(تهران)

سیدامیرحسینی(مازندران)

---

---

تهران

قم

خوزستان

ایلام

چهار محال و بختیاری

آذربایجان غربی

---

البرز

کرمانشاه

فارس

مازندران

مازندران

---

---

---

۱۳۰

کیلو گرم

مسعود نعمت چکانی

شهاب قوره جیلی

شادمان عظیمی

سید یونس جعفری

علی خلج

محسن فتاحی

حمید سرشوق

امیر قاسمی منجزی

بهنام مهدی زاده

سید ساجد جلالی

---

---

---

---

---

---

خوزستان

تهرا ن

فارس

کرمانشاه

قزوین

گیلان

اصفهان

خوزستان

تهران

مرکزی

---

---

---

---

---

---

                                   
 

 

اسامی نفرات واجد شرایط برای شرکت  در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی  آزاد 

اوزان

قهرمانی کشور گروه الف

قهرمانی کشور گروه ب

قهرمانی کشور گروه ج

کشتی گیران بدون باخت گروه ج

مسابقات قهرمانی عمومی(open)

قهرمانان المپیک ۲۰۱۶

قهرمانان

جهانی بزرگسالان ۲۰۱۶

موارد خاص شورای فنی

کشتی‌گیران دارای مجوز پزشکی

قهرمانی

جوانان  جهان

 

اول

دوم

سوم

اول

دوم

اول

اول

دوم

سوم

 

۵۷

کیلو گرم

---

رضا اطری

محمد طهماسبی زاده

روح اله نعمتیان

علیرضا حاتمی

نادر حاج اقا نیا

حبیب اله سهرابی لر( ایلام) سجاد صالح  پور ( اصفهان) علیرضا رستگار( فارس)

امید جلالی بهار

حمید خلیلی

یاسر حیدر قلی نژاد

حسن رحیمی

---

---

---

---

 

---

مازندران

گلستان

قم

کیش

کرمان

البرز

مازندران

گلستان

تهران

---

---

---

---

 

۶۱

کیلو گرم

ایمان صادقی

محمد ملکی

پیمان بیابانی

محمد نامجو مطلق

رضا قنبرزاده

امیر فتاح

---

مهران نصیری

پژمان جوربنیان

بهزاد بهروزی راد

---

---

بهنام احسان پور / مسعود اسماعیل پور

---

پیمان بیابانی

 

مازندران

آذربایجان شرقی

تهران

گیلان

خراسان رضوی

اصفهان

---

مازندران

تهران

کرمانشاه

---

---

مازندران

---

تهران

 

۶۵

کیلو گرم

محمد مهدی یگانه جعفری

مصطفی آقاجانی

نوید زنگنه

سامان بهاری

میثم حیدری

سیاوش احمدزاده

مصطفی ابراهیمی

میثم نصیری

فرزاد عموزاده

مرتضی قیاسی

---

---

---

سید احمد محمدی

---

 

مازندران

تهران

توابع  تهران

قزوین

زنجان

کردستان

خراسان جنوبی

زنجان

مازندارن

لرستان

---

---

---

مازندران

---

 

۷۰

کیلو گرم

حامد رشیدی

اصغر جبلی

فرزاد کولیوند

مسعود کمروند

تیمور گنجعلیها

سعید صالحی

---

سعید داداشپور

جمال عبادی

سید مهرشاد اکبری

---

مصطفی حسین خانی

---

---

---

 

کرمانشاه

گلستان

تهران

مرکزی

قزوین

کردستان

---

تهران

خوزستان

مازندران

---

تهران

---

---

---

 

۷۴

کیلو گرم

پیمان یاراحمدی

رضا افضلی

حمید رضا زرین پیکر

سید علی موسوی

یاشار کلوانی

محمد زارعی

جمال رمضانی ( خوزستان)/

محمد رضا خدر (سمنان)

امید حسن تبار

حسین الیاسی

مصطفی قیاسی

---

---

---

---

احمد بذری

 

لرستان

کرمانشاه

توابع تهران

گیلان

آذربایجان غربی

کردستان

مازندران

مازندران

لرستان

---

---

---

---

مازندران

 

۸۶

کیلو گرم

مجتبی گلیج

علیرضا کریمی

وحید شاه محمدی

حنیف باقرزاده

اسماعیل محمودی

نادر حامدی پور

---

محمد جواد ابراهیمی

کامران قاسم پور

عزت اله اکبری

حسن یزدانی

---

---

---

---

 

مازندران

البرز

همدان

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

فارس

---

مازندران

مازندران 

مازندران

مازندران

---

---

---

---

 

۹۷

کیلو گرم

امیر محمدی

جمال میرزایی

حسن رحیمی

حمید کمروند

امیر حسین میر باباشاهی

احسان امینی

---

الیاس بختیاری

حسین رمضانیان

عباس طحان

---

---

---

رضا یزدانی

حسین شهبازی

 

خراسان شمالی

همدان

تهران

مرکزی

گیلان

بوشهر

---

البرز

مازندران

مازندران

---

---

---

مازندران

تهران

 

۱۲۵

کیلو گرم

محمد رضا آذر شکیب

یداله محبی

جابر صادق زاده

اکبر سبحانی

جعفر شمس ناتری

پوریا رحمانی

سعید امیری

امین طاهری

مهران میرزائی شفیع

سید رضا موسوی

کمیل قاسمی

---

---

---

امیر رضا امیری

 

تهران

کرمانشاه

مازندرا ن

اردبیل

گیلان

فارس

بوشهر

تهران

همدان

مازندران

مازندران

---

---

---

لرستان 

 

 
 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج