پلیس ملی فرانسه سه‌شنبه صبح به علت فرار مالیاتی دفتر پاری ‌سن‌ ژرمن و خانه هافبک‌ آرژانتینی را گشت.

به‌ گزارش ‌خبرگزاری موج ‌به نقل از ال موندو، مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در نخستین ساعت‌های سه‌شنبه به همراه پلیس ملی فرانسه دفتر پاری ‌سن‌ ژرمن در پارک دو پرنس و خانه‌های بازیکنان آرژانتینی این تیم به نام آنخل دی‌ماریا و خاویر پاستوره را مورد بازرسی قرار داد. این بازرسی به خاطر پرونده‌ای است که در بیستم دسامبر به خاطر درخواست اداره مالیات مبنی بر احتمال وجود فرار مالیاتی انجام گرفت.

این موضوع را فوتبال لیکس پس از پیدا کردن اطلاعاتی درباره ارتباط میان سه کشور آرژانتینهلند و منطقه کارائیب آشکار کرد. این محل جایی است که اغلب بازیکنان اهل آمریکای جنوبی درآمدهای تبلیغاتی‌شان را به بهشت مالیاتی همچون پاناما و جزایر ویرجینیا می‌فرستند.

دی‌ماریا و پاستوره دو متهم هستند که از این روش استفاده کردند. دی‌ماریا ۵.۱ میلیون یورو در حساب خود در سوییس را از طریق هلند به یک کمپانی در پاناما فرستاد. همچنین پاستوره از این روش ۱.۹ میلیون یورو را پس اندازه کرده است.

تحقیقات در روزهای اخیر، نقش داشتن باشگاه پاری ‌سن‌ ژرمن در فرار مالیاتی دی‌ماریا را نشان می‌دهد. رسانه‌های زیادی از شبکه EIC به سند منتشر شده توسط روزنامه‌ هلندی NRC پرداختند. در این سند کاملا مشخص است که باشگاه فرانسوی از وجود کمپانی پانامایی باخبر است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج