فدراسیون جهانی شطرنج فیده، فدراسیون ایران را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از سایت publicnow، فدراسیون جهانی شطرنج با تعلیق فدراسیون جمهوری اسلامی ایران نوشت: تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزاری رقابت‌های قهرمانی زنان جهان در ایران دریافت شود، فدراسیون شطرنج ایران تعلیق خواهد بود.

فدراسیون شطرنج ایران تعلیق شد + عکس

به این ترتیب، هیچ تورنمت معتبر شطرنج، در ایران برگزار نخواهد شد، هیچ عنوانی به شطرنج‌بازان ایرانی داده نخواهد شد و هیچ شطرنج‌باز ایرانی و حتی هیچ داوری از ایران حق شرکت در رقابت‌های بین المللی را ندارد.

تورنمت هایی که از قبل شروع شده است تحت تاثیر این قانون قرار نخواهند گرفت.