انجمن ورزشی‌نویسان ایران، یک بار دیگر توانست با کسب اکثریت آرای کنگره جهانی ورزشی‌ نویسان، به عضویت هیات رئیسه ایپس درآید.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر عبدالحمید احمدی - رئیس انجمن ورزشی‌نویسان ایران و کاندیدای کشورمان در این انتخابات - در همان مرحله نخست رأی‌گیری، از بین ٢٨ کاندیدای حاضر در این رقابت، با کسب ٦٦ رأی (٧٨/٦ درصد کل آرای ماخوذه) برای مدت چهار سال عضو هیات رییسه ایپس جهانی شد.

عضویت در هیات رییسه ایپس به پشتوانه تجربه بیش از ٢٠ سال حضور در کنگره و هیات رییسه ایپس و تلاش و مذاکره نمایندگان اعزامی انجمن ورزشی‌نویسان ایران منوچهر زندی و دکتر احمدی با نمایندگان کشورهای حاضر در کنگره جهانی به دست آمده است.

پیش از این، منوچهر زندی در سال ٢٠٠١ به عنوان عضو هیات رییسه و در ٢٠٠٥ به عنوان نایب رییس ایپس انتخاب شده بود که این عنوان تا سال ٢٠١٣ ادامه داشت.

در آسیا نیز در سال ٢٠٠٢ دکتر احمدی به عنوان عضو هیات رییسه، از سال ٢٠٠٦ به عنوان نایب رییس و از سال ٢٠١٢ به عنوان دبیرکل اتحادیه ورزشی نویسان آسیا انتخاب شده بود.

همچنین از سال ٢٠١٦ و پس از برگزاری انتخابات در کنگره آسیایی - منامه، میثم زمان آبادی - دبیرکل انجمن ورزشی نویسان ایران به عنوان نایب رییس در هیات رییسه انجمن ورزشی‌نویسان آسیا انتخاب شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج