پنج نفر از سوی فدراسبون تنیس روی میز ایران جهت احراز پست‌های مختلف در انتخابات فدراسیون جهانی معرفی شدند.

به‌ گزارش ‌خبرگزاری موج ‌به نقل از  فدراسیون تنیس روی میز، پنج ایرانی جهت احراز سمت نایب رئیسی و عضویت در کمیته‌های مختلف توسط فدراسیون تنیس روی میز ایران به فدراسیون جهانی معرفی شدند.

قرار است در حاشیه مسابقات جهانی که از تاریخ هشتم تا پانزدهم خرداد ماه در دوسلدورف آلمان برگزار می‌شود، انتخابات کلیه مناصب فدراسیون جهانی از جمله ریاست، نواب رییس و کمیته های تخصصی ITTF  انجام پذیرد.

نفرات معرفی شده:

۱) افشین بدیعی، نماینده ایران و کاندید احراز سمت نایب رئیسی فدراسیون جهانی

۲) جمیل لطف الله نسبی، کاندید احراز سمت عضویت در کمیته پیشکسوتان

۳) پیمان ابوالحسنی، کاندید عضویت در کمیته تجهیزات

۴) سیمین رضایی، کاندید احراز سمت عضویت در کمیته قوانین و مقررات

۵) دکتر محمد ذوعلم، کاندید احراز سمت عضویت در کمیته پزشکی

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج