دو رکابزن دیگر تیم شهرداری تبریز مرحله سوم تور اروپایی آذربایجان را شروع نکردند و به این ترتیب تمام رکابزنان این تیم ایرانی از تور کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، در سومین مرحله تور اروپایی دوچرخه سواری آذربایجان ، دو رکابزن باقی مانده تیم شهرداری تبریز نیز در خط استارت قرا نگرفتند و آنها نیز حذف شدند.

در مرحله دوم تور، قادر میزبانی و اسماعیل چایچی مسابقه را به پایان نرساندند و میرصمد پورسیدی و وحید غفاری در خط استارت قرار نگرفتند.

 در مرحله سوم هم حمید پورهاشم و سعید صفرزاده مسابقه را شروع نکردند.

به این ترتیب تمام رکابزنان تیم شهرداری تبریز از تور آذربایجان کنار رفتند و این تیم در رده بندی تیمی هم دیگر جایی ندارد.

 تور آذربایجان با برگزاری دو مرحله دیگر به پایان می رسد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج