اعضای کاروان ورزشی کشورمان اعزامی به چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در بلوک شماره ٨ دهکده بازی‌ها اسکان خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از حضور اعضای کادر سرپرستی کاروان ورزشی کشورمان در دهکده بازی‌ها، بلوک شماره ٨ به ورزشکاران، مربیان و کادر سرپرستی ایران اختصاص یافته و تحویل معاون کاروان شد.

طبقه سوم بلوک هشت به دفتر کاروان ایران و دفتر پزشکی، طبقه هشت و نه به کادر سرپرستی و نابینایان و معلولین و طبقه ده تا پانزده نیز به سایر اعضای کاروان و تیم‌ها اختصاص یافت.

دهکده ورزشکاران بازی‌های کشورهای اسلامی دو سال قبل و جهت اسکان ورزشکاران شرکت کننده در اولین دوره بازی‌های اروپایی ساخته شد که جزو مجهزترین شهرک‌های مسکونی شهر باکو است.

چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی  از روز جمعه رسما با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج