هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس با رقابت 65 راس اسب در هفت دور مختلف، عصر روز پنجشنبه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این هفته از مسابقات در مسافت های 1000 و 1200متر و با حضور انبوه مشتاقان این رشته ورزشی اصیل منطقه برگزار شد و در کورس اول که مخصوص اسب های ترکمن سه تا چهار ساله صفر تا 4 امتیاز بود، اسب گزباشی به مقام قهرمانی رسید و اسب های مله کیک و روزالین قیداری به مقام های دوم و سوم رسیدند.
در کورس دوم اسب های رقابت اسب های دوخون سه تا چهار ساله 10 تا 14 امتیاز برگزار شد که در آن اسب امیرپاشا زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و اسب های برند و اگتروس به عناوین دوم و و سوم اکتفا کردند.
رقابت اسب های تروبرد داخلی سه تا چهار ساله 8 تا 14 امتیاز در کورس سوم برگزار شد که در انتها اسب های دنی مون، رای هارد و آنیک به مقام های اول تا سوم رسیدند و در کورس چهارم در میان اسب های دوخون سه تا چهار ساله 4 تا 6 امتیاز نیز اسب آپیک قهرمان شد و اسب های پاریس و ول کات دوم و سوم شدند.
کورس پنجم مخصوص اسب های دوخون سه تا چهار ساله 38 تا 46 امتیاز بود که عنوان نخست این کورس به اسب عالم ناب رسید و اسب های بوی بلا و الچی بای به مقام دوم و سوم این کورس بسنده کردند.
اسب پلایت هورس قهرمان دور ششم هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس بهاره گنبدکاووس در گروه اسب های دوخون سه تا چهار ساله 16 تا 22 امتیاز شد و اسب های ماه سلطان و آس پایر دوم و سوم شدند.
آخرین دور این هفته از مسابقات اختصاص به اسب های تروبرد داخلی سه تا چهار سال 16 تا 22 امتیاز داشت که در آن اسب های بالاهج ، فلاور هج و نجیب خان به ترتیب به مقام های اول تا سوم رسیدند.
در پایان این هفته از مسابقات مبلغ 874 میلیون و 500 هزار ریال به صاحبان اسب های برنده به عنوان جایزه تعلق گرفت.
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج