در ادامه رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در بانکوک تایلند، «افشین طاهری» و «محمد مویدی» در دسته 77 کیلوگرم کشورمان به ترتیب با مجموع 292 و 282 کیلوگرم در جایگاه های هفتم و هشتم قرار گرفتند. در این دسته، «جیمز هریسون» از امریکا، یک کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را ارتقاء داد.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز (شنبه) و در ادامه رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در بانکوک تایلند، «افشین طاهری» و «محمد مویدی» در دسته 77 کیلوگرم کشورمان به ترتیب با مجموع 292 و 282 کیلوگرم در جایگاه های هفتم و هشتم قرار گرفتند. در این دسته، «جیمز هریسون» از امریکا، یک کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را ارتقاء داد.
**اسامی نفرات برتر دسته 77 کیلوگرم به شرح زیر است:
*حرکت یکضرب:
1- الکساندر اورواچف (روسیه) 142 کیلوگرم
2-هریسون(امریکا) 140 کیلوگرم«به دلیل زودتر رسیدن به وزنه 140 کیلویی در جایگاه دوم ایستاد»
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان) 140 کیلوگرم
*حرکت دوضرب:
1- هریسون(امریکا) 192 کیلوگرم
2- الکساندر اورواچف(روسیه) 170 کیلوگرم
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان) 166 کیلوگرم
*مجموع:
1- هریسون(امریکا) 332 کیلوگرم
2- الکساندر اورواچف(روسیه) 312 کیلوگرم
3- آسیل جان بکتای(قزاقستان) 306 کیلوگرم
 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج